Povodom 50. obljetnice Kinološkog društva Duga Resa Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac izdalo je prigodni poštanski žig i prigodnu poštansku omotnicu

Pedeset godina Kinološkog društva Duga Resa

VIŠE IZ RUBRIKE

    Povodom 50. obljetnice Kinološkog društva Duga Resa Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac izdalo je prigodni poštanski žig i prigodnu poštansku omotnicu. Žig je u upotrebi danas 29. siječnja u pošti 47250 Duga Resa, a omotnica će se moći nabaviti u društvu. Sve pošiljke predane poštanskom službeniku biti će obilježene ovim prigodnim žigom.

    Kinološko društvo "Duga Resa" osnovano he 29. siječnja 1969. na inicijativu Lovačkog saveza općine Duga Resa. Danas se članovi bave uzgojem i školovanjem pasa, lovačkih, natjecanjima te organiziranjem radnih priredbi, ispiti prirođenih osobina, ispiti rada u lovištima i gaterima, na lokalnom i državnom nivou. Društvo broji preko 50 članova, a djeluje na teritoriju Karlovačke županije. Jedno je od najstarijih društava koje neprekidno radi u Karlovačkoj županiji. Društvo je članica Hrvatskog kinološkog saveza, odnosno provodi politiku međunarodne kinološke federacije (F.C.I.) čije je sjedište u Belgiji. Surađuje s lovačkim društvom i srodnim kinološkim društvima na području županije i šire.