Ivan Štedul, dekan Veleučilišta u Karlovcu:

„Ove godine prvi put zaustavljen kontinuirani pad broja upisanih studenata“

VIŠE IZ RUBRIKE

Podizanje kvalitete obrazovanja

Proširenje kapaciteta studentskog doma i izgradnja restorana studentske prehrane pridonijeti će povećanju studentskog standarda i dostupnosti visokoškolskog obrazovanja studentima koji nisu iz Karlovca ili Karlovačke županije.

O rezultatima ovogodišnjih upisa na Veleučilište u Karlovcu, projektima koje provode i drugim aktualnostima razgovarali smo s dekanom Ivanom Štedulom. 

*Koliko se ove godine studenata upisalo na Veleučilište u Karlovcu?

-Prvu godinu stručnog prijediplomskog studija upisalo je 177 studenata, od toga smjer lovstvo i zaštita prirode 20, mehatronika 42, strojarstvo 11, prehrambena tehnologija 5, sigurnost i zaštita 54, ugostiteljstvo 45. Stručni diplomski studij upisao je 101 student, studij poslovnog upravljanja 28, strojarstvo 18, sigurnost i zaštita 55. 

Što se tiče diplomiranih studenata, u 2023. godini do danas diplomiralo je 174 studenata na stručnim prijediplomskim studijima i 116 na stručnim diplomskim studijima, te 26 na stručnom prijediplomskom studiju sestrinstva u suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

*Koliko je upisanih studenata u odnosu na prošlu akademsku godinu i kakva je situacija s brojem upisanih studenata u odnosu na zadnjih nekoliko godina?

-U odnosu na prethodnu godinu, ukupan broj upisanih studenata je gotovo isti, odnosno pad je zanemarivo malen, manji od jedan posto. Time je po prvi put zaustavljen kontinuirani pad broja upisanih studenata koji bilježe gotovo sva visoka učilišta, a koji počinje od 2016. godine. Glavni razlog pada je loša demografska slika, budući da se pad broja upisanih studenata može kontinuirano povezati s padom broja upisanih učenika u osnovnu školu te smanjenja broja prijava na državnu maturu. Na ovaj glavni razlog Veleučilište ne može utjecati te je potrebna reakcija društva u cjelini. Dodatni razlog je otvaranje novih visokih učilišta i studijskih programa, kako javnih tako i privatnih. Kao odgovor na ovaj izazov, kontinuirano podižemo razinu kvalitete, a naročito u ovoj akademskoj godini, budući da Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH poduzima značajne napore u podizanju razine kvalitete visokog obrazovanja. Najznačajnija mjera je nova Strategija razvoja Veleučilišta koja je upravo pred donošenjem. Dakle, možemo reći da su rezultati očekivani i relativno smo zadovoljni jer smo po prvi put uspjeli zaustaviti trend pada, usprkos padu broja učenika koji su prijavili i položili državnu maturu.

*Koje značajnije projekte provodite ili su u planu?

-Trenutno je u provedbi projekt "Vraćanje dijela objekta "Oružane" u stanje prije potresa", FSEU.2022.MZO.045, koji je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije. Zbog potresa bilo je nužno prvo sanirati nestabilne dijelove građevine u cilju prevencije naknadnih oštećenja i potencijalnog rizika od urušavanja te kao predradnja prenamjeni i uređenju potkrovlja zgrade Oružane u kojem se planira izgradnja i opremanje Regionalnog centra kompetencija.

U 2023. g. završili smo projekt "Izvedba radova - Sanacija nestabilnih dijelova građevine Bosanskog magazina u cilju vraćanja u stanje prije potresa", FSEU.2022.MZO.063, gdje je također zbog potresa bilo je nužno prvo sanirati nestabilne dijelove građevine u cilju prevencije naknadnih oštećenja i potencijalnog rizika od urušavanja te kao predradnja prenamjeni i uređenju Bosanskog magazina u objekt studentske prehrane i prezentacijsko-interpretacijski centar. Za navedeni strateški projekt, koji će se financirat iz ITU mehanizama, izrađen je izvedbeni i glavni projekt.

Za objekt Vojne bolnice planira se projekt kojim će se objekt prenamijeniti u studentski dom. Ishođena je građevinska dozvola do 2026. godine te je trenutno u fazi izrada Studije izvodivosti.

Proširenje kapaciteta studentskog doma i izgradnja restorana studentske prehrane pridonijeti će studentima u smislu povećanja studentskog standarda i dostupnosti visokoškolskog obrazovanja studentima koji nisu iz Karlovca ili Karlovačke županije.

Nadalje, u listopadu 2023. g. Veleučilište je podnijelo prijavu projektnog prijedloga za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva "Ciljana znanstvena istraživanja", referentni broj: C3.2.R3-I1.04 te su trenutno u izradi tri projektna prijedlog za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv", referentni broj: C3.2.R3-I1.05.