Prvi Karlovački

Otvoreno javno savjetovanje o novim cijenama Čistoće, građane pozvali da daju prijedloge

Autor: Ksenija Begović

24.01.2022

Karlovac

Karlovčani će od polovice ove godine, odnosno od 1. lipnja ili 1. srpnja, odvoz otpada plaćati skuplje. To bi poskupljenje za prosječno kućanstvo moglo iznositi oko 30 kuna mjesečno.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca od danas je na javnoj raspravi. Tim su povodom konferenciju za novinare održali zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić i direktor Čistoće Ivan Polović.

Gradska Čistoća nije mijenjala cijenu od 2013. godine, odnosno 2013. se nije radilo o povećanju nego o umanjenju cijene od pet posto. Znači možemo zaključiti da od 2010. cijena te javne usluge nije išla gore. Ono što smo dužni napraviti je formirati cijenu u dva dijela, a to je fiksni i varijabilni dio. Mi smo se vodili time da u ovom trenutku osiguramo cijenu koja će po preporukama, europskim direktivama i po Zakonu biti u omjeru 73:27 posto. Fiksni dio je za sve jednak, kad govorimo o kućanstvima i o poslovnim subjektima, a što se tiče varijabilnog dijela cijene on se razlikuje i ovisit će o odvajanju komunalnog miješanog otpada, o volumenu spremnika isto tako i o niz elemenata koji se mogu korigirati, napomenula je Fočić.

Sve to sadržano je u Odluci, a Fočića kaže da je zato važno da se što više građana uključi u raspravu.

Pozivam građane da se uključe u raspravu da daju svoje prijedloge i sugestije i da svakako probamo ići u ovom smjeru da ta cijena bude što prihvatljivija građanima, a da u konačnici predvidimo ono što je zakon predvidio, a to je zaštita okoliša, da što više odvajamo otpad, da imamo što manje otpada i da imamo čišću i bolju budućnost.

Direktor Čistoće je izvijestio je kako će biti formirane nove cijene i koliko bi mjesečno to poskupljenje za građane iznosilo.

Konkretno u ovom prijedlogu odluke koji ide na javno savjetovanje cijena fiksnog dijela iznosi 52 kune za kategoriju kućanstvo i 78 kuna za sve korisnike koji nisu u kategoriji kućanstva. Za varijabilni dio smo se Karlovcu odlučili da bude po volumenu spremnika za miješani komunalni otpad pomnožen sa brojem pražnjenja tog spremnika. Ta cijena varijabilnog dijela je oko osam lipa po litri, što za standardni spremnik od 120 litara iznosi 9,60 kuna bez PDV, odnosno skoro 11 kuna s PDV-om koji je 13 posto na uslugu. Najčešći korisnik koji ima kantu od 120 litara za prosječno dva pražnjenja, po novom izračunu, mjesečno bi plaćao 80 kuna ukupnu cijenu za ovu uslugu u koju je uključen i PDV. To je 30-ak kuna više u odnosu na cijenu koju imamo. S obzirom na sve troškove koji su narasli, od troškova goriva koja je otišla gore više od 30 posto u odnosu na 2010. kad je ova cijena formirana i ostali operativni troškovi su otišli gore. Ovo reciklažno dvorište kao i ono na Ilovcu su dva potpuno nova operativna troška koji nisu postojali kad je formirana važeća cijena. Zbrinjavanje glomaznog otpada ni blizu nije bilo pred 10 godina kao što je sad. Te količine su udeseterostručene, zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada se najčešće mora platiti ovlaštenim sakupljačima to se penje svake godine za 50 posto, kako rastu količine, rastu i ti troškovi.  Zakon kaže da oni koji stvaraju otpad moraju ga i platiti, napomenuo je Polović.

Polović je napomenuo da bi, nakon što prođe sve procedure, Odluka trebala biti na snazi od 1. lipnja ili 1. srpnja.

Nadaju se da će tijekom javnog savjetovanja biti prijedloga i ideja o određenim popustima, koji sad nisu ugrađeni u Odluku, ali razmišlja se da bi oni koji više odvajaju, manje plaćali, dok će oni čiji sav otpad završava u zelenoj kanti plaćati najviše. Polović se također nada to neće imati negativan učinak pa da otpad završi tamo gdje ne treba.

Nadamo se da zbog varijabilnog dijela cijene neće završavati taj otpad tamo gdje ne treba, da neće biti divljih deponija da se smanji taj broj pražnjenja. U tom slučaju bismo imali problem, ali s obzirom na sadašnju odgovornost naših građana i prilično visok stupanj ekološke osviještenosti što se tiče otpada nadamo se da će taj broj odvoza miješanog komunalnog otpada smanjiti, ali ne da nam ugrozi poslovanje.