Prvi Karlovački

Otvoren dječji vrtić u Bosiljevu, pohađat će ga 14 mališana

Autor: Renata Benković

15.10.2020

Politika

Tako su u suradnji Županije, matičnih škola i Općina u posljednjih godinu dana ustrojeni vrtići pri školama u Tounju, Lasinji, Saborskom i Cetingradu

Danas je otvoren dječji vrtić ,koji svoje prostorije dijeli sa Područnom školom Bosiljevo. U novoosnovani vrtić pri PŠ Bosiljevo upisano je 12 djece u cjelodnevnom programu i dvoje djece u predškoli u jednoj mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini.

Naime, u cilju jačanja demografskih kretanja na području Karlovačke županije, osnaživanja općina i ruralnih krajeva, a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, Karlovačka županija prošle je godine pokrenula postupak ustroja jedinica za provođenje programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu u općinama, odnosno školama u kojima vrtić dotad nije bio ustrojen.

Tako su u suradnji Županije, matičnih škola i Općina u posljednjih godinu dana ustrojeni vrtići pri školama u Tounju, Lasinji, Saborskom i Cetingradu.

Za ostvarivanje ovog programa Županija je osigurala odgovarajuće prostorne, materijalne i kadrovske uvjete u skladu sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi, a koje je rješenjem od rujna ove godine utvrdio Upravni odbor za školstvo u iznosu od 60 tisuća kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo je izgradnju škole i dio opreme za vrtić, Općina je uložila gotovo 100 tisuća kuna u uređenje,  opremu, plaće odgojitelja, prehranu, zdravstvenog voditelja, obradu rublja, te sufinancira troškove u iznosu od 1.600 kuna po djetetu, a 850 kuna plaćaju roditelji.

U budućem razdoblju planirana je dogradnja škole za potrebe proširenja školske kuhinje, uređenje dječjeg igrališta za koje Općina već ima Glavni projekt, te izgradnja školske sportske dvorane. Za početak Karlovačka županija participirat će u izradi projektne dokumentacije.

Svečanosti su nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, načelnik Općine Bosiljevo Josip Kasun, pročelnica UO za školstvo Marija Šćulac, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo Janja Furač, predstavnici Mjesnog odbora i općinskog vijeća te vlč. Priselac koji je blagoslovio prostor.