Gradsko vijeće

Osnovana nova gradska ustanova - Sportski objekti Karlovac

VIŠE IZ RUBRIKE

Dugoročno upravljanje

Privremena ravnateljica ustanove bit će Renata Kučan

S 12 glasova „za“, tri protiv i četiri suzdržana na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o osnivanju nove gradske ustanove – Sportski objekti Karlovac.

Naime, nakon što je točka o osnivanju ove nove ustanove, na prijedlog SDP-ove vijećnice Dragice Malović skinuta s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća održane prošli utorak, jer vijećnici do večer prije nisu dobili materijale vezane uz nju, za danas je bila zakazana sjednica Vijeća samo s tom točkom dnevnog reda.

Kako je uvodno obrazložila pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Draženka Sila Ljubenko, Grad Karlovac je odlučio osnovati ustanovu koja će dugoročno obavljati poslove upravljanja sportskim građevinama, te ostale sportske i druge djelatnosti propisane Zakonom o sportu ili utvrđene statutom, a koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar.

Na zahtjev Grada Karlovca, Ministarstvo turizma i sporta donijelo je dana 31. listopada 2023. godine Rješenje temeljem kojega se ocjenjuje da je Odluka o osnivanju ustanove Sportski objekti Karlovac sukladna sa zakonom u dijelu koji se odnosi na obavljanje djelatnosti iz djelokruga Ministarstva turizma i sporta. Za predmetnu Odluku, Grad Karlovac kao osnivač ustanove zatražio je i prethodno mišljenje Karlovačke športske zajednice, te 30.10. također dobio pozitivno mišljenje o osnivanju ustanove.

Djelatnosti ustanove su upravljanje sportskim građevinama, upravljački i administrativni poslovi u pravnim osobama u sustavu sporta, sportska priprema, sportska poduka, zatim organiziranje radionica, seminara, treninga, poduka, konferencija, sajmova, izložbi, okruglih stolova i javnih predavanja, te ostale stručne i tehničke djelatnosti koje su vezane uz djelatnost ustanove. Ustanova će upravljati i održavati sportske građevine u vlasništvu Grada Karlovca. Ustanova će biti zadužena i za redovito održavanje sportske građevine, za davanje u zakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske djelatnosti i poslovnog prostora u okviru sportske građevine, za suradnju s udrugama, pojedincima i ustanovama na području sporta i drugo.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik, jednog člana predlažu predstavnici sportskih zajednica, odnosno sportskih udruga koje su korisnici sportskih građevina sukladno Zakonu o sportu, a jednog člana imenovat će zaposlenici ustanove kao svog predstavnika sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a imenuje ga i razrješava Upravno vijeće stanove. Do imenovanja ravnatelja ustanove, Osnivač imenuje Renatu Kučan, dosadašnju voditeljicu gradskog Odsjeka za kulturu, odgoj i obrazovanje, udruge, sport i socijalnu skrb, za privremenu ravnateljicu ustanove.

Privremena ravnateljica Ustanove je ovlaštena pod nadzorom Osnivača, odnosno Grada obaviti pripreme za početak  rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, podnijeti prijavu za upis Ustanove u Sudski registar ustanova, predstavljati i zastupati Ustanovu i odgovarati za zakonitost rada Ustanove.

Uskoro više...

Klikni za ostatak članka

Oporbeni vijećnici poput SDP-ove Dragice Malović komentirali su kako iz izvješća nije vidljivo zbog čega dolazi do transformacije ustanove, pitala je tko će pokriti gubitke dosadašnjeg poslovanja, što će biti s radnicima, previše se uhljebljivalo, kako će uopće sve to izgledati?…Vijećnik Možemo! Karlovac, Dobriša Adamec rekao je kako ovom odlukom odlučujemo kakvu će uslugu imati sportaši, rekreativci i građani te se osvrnuo na sportske objekte i terene naglasivši kako se loše održavaju i propadaju, od atletske staze, stepenica na u ulazu u Sportsku dvoranu, parketa i okoliša i drugih. Uglavnom, oporbene vijećnike zanimalo je što će ustanova "raditi drukčije" i hoće li rezultati biti bolji…

Zamjenica gradonačelnika, Ivana Fočić između ostalog je konstatirala kako ne stoji činjenica da se u sportske objekte nije ulagalo, te kako je osnivanje ustanove dobar put i da će se na ovaj način osigurati bolja financijska sredstva i daljnja ulaganja. Podsjetila je i kako su značajno rasle cijene na tržištu kao i troškovi rada, te pitala da kako se netko može smatrati uhljebom ako pošteno radi svoj posao.