Prvi Karlovački

Općini Ribnik dodijeljeno 80 tisuća kuna za projekt modernizacije cesta

Autor: Marta Marinović

17.06.2021

Županija

Županica Martina Furdek Hajdin uručila je načelniku Općine Ribnik Dini Blaževiću Ugovor o sufinanciranju projekta, temeljem Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini.

Na temelju Odluke o odabiru projekta i dodjeli sredstava, Općini Ribnik je dodjeljeno 79.777,60 kuna projekt “Modernizacije – pojačanog održavanja nerazvrstane ceste D6 (Kobile) – Gornje Griče”. Za provedbu Programa, Karlovačka županija je u proračunu za 2021. godinu osigurala 1 milijun kuna te su, uz Općinu Ribnik, značajna sredstva dodijeljena Gradu Slunju i Općinama Vojnić, Krnjak, Lasinja, Plaški, Bosiljevo, Netretić i Žakanje.

Program poticanja ravnomjernog razvitka od iznimne je važnosti za buduće investicije u gospodarske i infrastrukturne projekte na području Karlovačke županije. Ciljevi definirani programom su priprema kapitalnih projekata za prijavu na EU fondove u narednom programskom razdoblju i veća apsorpcija sredstava EU fondova te unaprjeđenje provedbe kapitalnih projekata na lokalnoj razini. Usmjeravanjem proračunskih sredstava u razvoj gospodarstva, komunalne, vodne i elektroničko – komunikacijske infrastrukture, gospodarenje energijom, unaprjeđenje prometnog sustava, poljoprivrede, lovstva i turizma nastoji se osigurati održiv razvoj Karlovačke županije te generirati nova radna mjesta.