Prvi Karlovački

Okupili se pripadnici Rezervnog sastava Specijalne policije u Karlovcu

Autor: Branko Obradović

10.08.2019

Mozaik

Druženje dvanaest pripadnika "Kišnih glista"

Dvanaest pripadnika Rezervnog sastava Specijalne policije u Karlovcu okupilo se na druženju u Kamenskom. Jedinica je brojala 32 policajca i formirana je u siječnju 1991. godine u Rečici te je do 26. lipnja više puta mobilizirana, a od 26. lipnja za stalno. Jedinica je u ratu djelovala pod nazivom “Kišne gliste” i prošla je Slunjska brda, Kamensko i Turanj. Kasnije pripadnici jedinice prelaze u druge postrojbe Hrvatske vojske, u Vojnu policiju, a jedan broj se aktivirao u Specijalnoj policiji. Ovo je bilo prvo okupljanje pripadnika jedinice od kraja Domovinskog rata i u buduće će biti tradicionalno. Pripadnici jedinice s tugom su se prisjetili sedam preminulih suboraca. (b.o.)

Autor: Branko Obradović