Prvi Karlovački

Okrugli stol „Školske knjižnice Karlovačke županije u Godini čitanja“

Autor: Miloš Milovanović

29.10.2021

Kultura

Kako poticati ljubav prema čitanju?

Šesti  okrugli stol s temom Školske knjižnice Karlovačke županije u Godini čitanja koji je održan  online 26. listopada, okupio je pedesetak sudionika, knjižničara i ravnatelja te  predstavnice Karlovačke županije, Mariju Šćulac, pročelnicu Upravnog odjela za školstvo i Mirnu Mohorić, višu stručnu suradnicu za kulturu, tehničku kulturu i sport.

Predstavljene su brojne, raznolike aktivnosti koje osmišljavaju i provode školski knjižničari u suradnji s učiteljima i drugim suradnicima povodom Godine čitanja te razmijenjena iskustva i ideje za akcije poticanja čitanja.

Na skupu je zaključeno je da je potrebno poticati suradnju na svim razinama te osigurati podršku osnivača i ravnatelja školskih ustanova za kontinuirano poboljšanje preduvjeta kvalitetnog rada knjižničara koje će pratiti odgovarajuće i kontinuirano financiranje školskih knjižnica. Pročelnica Upravnog odjela za školstvo, Marija Šćulac pozvala je školske knjižničare da lobiraju za školsku knjižnicu u svojim školama jer su one dio škola i u njih se mora ulagati kao i u druge kabinete. Istaknula je također da Karlovačka županija sufinancira rad Bibliobusne službe Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ kako bi se zadovoljile informacijske potrebe učenika.

Skup su organizirali Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Karlovačke županije (AZOO), Županijska matična služba Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ i Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije sa željom da se u Mjesecu školskih knjižnica, Mjesecu hrvatske knjige, u Godini čitanja  dodatno probudi ljubav prema čitanju i pisanoj riječi podjednako kod djece i odraslih.