Vodovod i kanalizacija

"Okna se ugrađuju prema projektnoj dokumentaciji"

VIŠE IZ RUBRIKE

  Reagiranje

  Nakon što su iz Građanske inicijative Zvijezde i Gaze ukazali na nestručno bušenje okana i nepravilno postavljanje cijevi u sklopu aglomeracije u Zvijezdi, reagirali su iz Vodovoda i kanalizacije.

  -ViK kao naručitelj radova razumije interes i brigu građana, dapače nužno je, poželjno i legitimno da građani budu uključeni u procese i aktivnosti te projekte kojima se utječe na njihovu kvalitetu života.

  Međutim, ta uključenost ima svoje granice, a  definiraju ih zakoni. Zakon o gradnji i Zakon o obveznim odnosima jasno definiraju obveze i odgovornosti nositelja aktivnosti, u ovom slučaju, sudionika u procesu gradnje, a niti jedan od tih sudionika u formalno pravnom smislu nije primjerice građanska inicijativa. S druge strane, naručitelj, nadzor i izvođač imaju odgovornosti propisane zakonom i sklopljenim ugovorima. Što se tiče kvalitete izvedbe radova , za nju odgovornost u konačnici snosi nadzor, a o tome svoj sud daju nadležne osobe, tj. stručno povjerenstvo na tehničkom pregledu izvedene građevine, a  temeljem zakona i drugih propisa. Iza tog suda stoji potpis i pečat tijela ovlaštenog da sudjeluje na tehničkom pregledu i izvede zaključno mišljenje. To su pravila i procedure kojih se moraju držati dionici svakog projekta. Građanska inicijativa, tj. pojedinci koji potpisuju priopćenja uime inicijative, nisu niti odgovorne niti ovlaštene osobe na projektu,  te kao takvi ne snose nikakvu odgovornost u smislu gore spomenutih zakona.

  Što se tiče izvedbe radova, okna se ugrađuju prema projektnoj dokumentaciji, a spojevi koji nisu prefabricirani, lamelirat će se na mjestu ugradnje.

  Vodonepropusnost se mora osigurati i dokazati ispitivanjem. Bez toga se ne može niti pristupiti tehničkom pregledu, poručuju iz ViK-a.