LAG Vallis Colapis provodi projekt "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!“

Održavanje volonterskih akcija sakupljanja tekstila

VIŠE IZ RUBRIKE

    U sklopu projekta "ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!“ kreće se s održavanjem volonterskih akcija sakupljanja tekstila. Naime, kroz projekt  sa šest škola, školskih zadruga, s područja Karlovačke županije, Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj, Osnovna škola Draganići, Osnovna škola Banija, Osnovna škola Turanj, Ekonomsko-turistička škola te Srednja škola Duga Resa, u kojima učitelje i učenike LAG Vallis Colapis educira o održivom razvoju. Kako bi se znanje o održivom razvoju proširilo te kako bi se poboljšala suradnja i umrežavanje, ovih je šest škola održalo motivacijsko-edukativne radionice u još šest škola Karlovačke županije, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Grabrik, Osnovna škola Žakanje, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Generalski Stol te Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Duga Resa. Na ovaj način će ukupno 12 škola i njihovih zadruga održavati volonterske akcija sakupljanja tekstila čime se povećava znanje o važnosti recikliranja i ekologije te ispravnog postupanja s otpadom. Volonterske akcije će se kroz projekt održati ukupno tri puta, a  prva kreće već ovaj tjedan. Škole pozivaju sve učenike, roditelje, pojedince, volontere, udruge i sve iz lokalne zajednice da se odazovu ovom pozivu i donesu tekstil koji im više ne treba u njima najbližu školu. Po sakupljeni tekstil doći će socijalna zadruga Humana Nova i odvesti ga u svoje pogone za preradu tekstila. Najbolja škola u ovim akcijama, ona koja skupi najviše tekstila, bit će nagrađena izletom u pogone Humana Nove.

    Raspored odvijanja volonterskih akcija može se pratiti na Facebook stranici projekta koja se svakodnevno ažurira, a u iduća dva tjedna tekstil se skuplja po sljedećem rasporedu:

    14.1. Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj - do 13:30h 14.1. Područna škola Mali Erjavec (Ozalj) - do 13:00h 14.1. Osnovna škola Mahično - do 12:30h 16.1. Osnovna škola Banija/Područna škola Hrnetić - do 13h 17.1. Osnovna škola Draganići - do 11h 21.1. Osnovna škola Žakanje - do 14h 21.1. Područna škola Kamanje - do 13:30h 22.1. Srednja škola Duga Resa - do 10h 23.1. Osnovna škola Turanj - do 13h 24.1. Osnovna škola Generalski Stol - do 11:45h. (b.o.)