Prvi Karlovački

Održane prezentacije idejnih rješenja projekata na području gradskih četvrti Rakovac i Turanj

06.09.2019

Karlovac

Prezentacije su održane u Velikoj vijećnici Grada Karlovca

U Velikoj vijećnici Grada Karlovca održana je prezentacija idejnog rješenja za uređenje prometnice, pješačke staze i parkirališta u Majderovoj ulici i Ulici Koransko šetalište te prezentacija idejnog rješenja sanacije oborinske odvodnje pritoka potoka Sajevac. Realizacijom ovih projekata poboljšala bi se kvaliteta života građana na područjima gradskih četvrti Turanj i Rakovac.