Radionice je organizirala Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena"

Održana zadnja radionica u sklopu ciklusa radionica pod nazivom "Prava i obveze djeteta"

VIŠE IZ RUBRIKE

    Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" provela je zadnju radionicu u sklopu ciklusa edukativnih radionica pod nazivom "Prava i obveze djeteta", kroz Projekt promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici –  "1, 2, 3, - Imamo prava svi!". Radionice su održane u tri osnovne škole na području grada Karlovca i okolice i to redom Osnovna škola Mahično, Grabrik i Banija.

    Ciklus edukativnih radionica "Prava i obveze djeteta" je jedan od ukupno tri ciklusa radionica koji se provode kroz Projekt "1, 2, 3, - imamo prava svi!", a radionice je vodila Natalija Špoljarić, novozaposlena djelatnica Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena", u suradnji sa stručnom suradnicom Jasminom Rendulić, koja je održala interaktivnu radionicu pod nazivom "Trening vještina 1", s djecom članovima Dječjeg vijeća iz Karlovca, u prostorijama Centra za mlade Grabrik.

    Na edukativnim radionicama "Prava i obveze djeteta" definirali smo prava djeteta prema Konvenciji Ujedinjenih naroda, te smo kroz radionicu saznali koliko su djeca upoznata sa svojim pravima i obvezama. Djeca su kroz ovaj ciklus edukativnih radionica imali priliku naučiti koja su to njihova najvažnija prava. Na edukativnoj radionicu "Trening vještina 1" djeca iz Dječjeg vijeća Karlovac imala su prilike naučiti kako sami organizirati i provesti edukativnu radionicu.

    Očekivani utjecaj ovih radionica je da će moći prepoznati svoja prava, osvijestiti se o svojim obvezama,  razvijati i poticati suradnju, toleranciju, poštivanje različitosti mišljenja te potaknuti djecu na razmišljanje o zaštiti dječjih prava.

    Sljedeći ciklus radionica "Konvencija o pravima djeteta" bit će održan u mjesecu ožujku.