Prvi Karlovački

Od petka skuplji odvoz otpada za građane

Autor: Sunčica Laić

29.06.2022

Karlovac

Uspostava novog sustava gospodarenja otpadom koja kreće od petka 1. srpnja i cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca bile su teme konferencije za novinare održane u srijedu na prostoru ilovačkog odlagališta.

Direktor tvrtke Čistoća, Vlatko Ivka podsjetio je kako se cijena odvoza otpada u sklopu novog sustava gospodarenja otpadom sastoji fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio podrazumijeva plastiku, papir, staklo, reciklažno dvorište, biorazgradivi otpad, te glomazni otpad, dok je varijabilni dio isključivo miješani komunalni otpad koji se odlaže u zelene kante.

-Taj sustav je dobar jer stimulira odvajanje otpada. Glavni cilj je smanjivanje količine komunalnog otpada i da brdo na Ilovcu ne raste, te da dobijemo frakcije koje su iskoristive u daljnjim preradama i koje možemo obnoviti i koristiti u proizvodnji, naglasio je Ivka, dodavši kako su kompletnu infrastrukturu prilagodili novom sustavu gospodarenja otpadom za što se pripremaju već nekoliko godina.

Ivka je rekao kako će fiksni dio koštati 52 kune plus 13 posto PDV-a na komunalne usluge, znači 58,76 kuna. Taj fiksni dio plaća se za sve nekretnine koje su u funkciji za stanovanje. Varijabilni dio košta od 9,60 kn plus 13 posto PDV-a, odnosno 10,85 kuna.

-Ukoliko izvezete svoju kantu četiri puta mjesečno platit ćete 50 i nešto kuna, ako razvrstavate i sortirate otpad smanjivat ćete količinu komunalnog otpada i onda će vam se kanta prazniti jedanput ili dvaput mjesečno, poručio je Ivka, istaknuvši da što će se otpad više razvrstavati bit će i niža cijena. Preporučio je građanima da koriste reciklažna dvorišta, jer tko god dođe dva puta i koristi ga, dobit će popust od pet kuna na svom računu. Ivka je istaknuo je i kako je najvažnija komunikacija s predstavnicima stanara, te kako će u četvrtak predstavnici stanara svih zgrada u Karlovcu dobiti pismenu preporuku kako gospodariti sa svojim kantama, a odmah će reagirati i ukoliko građani imaju  bilo kakvih problema s kantama.

Marijan Butković iz navedene tvrtke, rekao je kako su konačno uspjeli podijeliti posude po cijelom gradu i za individualno i za kolektivno stanovanje.

-Do sada smo podijelili 500 velikih kontejnera, od čega 250 za papir, a 250 za plastiku, 21.000 žutih i plavih manjih kontejnera, podijelili smo 1.500 kompostera i još imamo 1.500 za podijeliti, što je u tijeku. Podijelili smo 1.300 posuda za odvajanje biootpada i to bi bila jedna zaokružena cjelina, izjavio je Butković.

Pozvao je predstavnike stanara da zaštite svoje zelene kante kako im netko drugi ne bi bacao smeće u njih, da se aktiviraju smećarnici kako bi se izbjegli problemi.

Sanja Brnada, voditeljica financija i računovodstva u Čistoći osvrnula se na izjave, odnosno ugovore koje su poslali svim korisnicima.

-Izjave nam se ne moraju vraćati ukoliko se korisnici slažu sa svim navedenim u tim izjavama. Tada se naš odnos pružatelja usluge i korisnika samo nastavlja. Međutim, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje ili sugestije, slobodno neka nam se obrate, poručila je Brnada.