Prvi Karlovački

Od 7. prosinca nova regulacija prometa na Dubovcu i Borlinu

Autor: Ksenija Begović

04.12.2020

Karlovac

Od 7. prosinca 2020. do 5. travnja 2021. za stanovnike Dubovca i Borlina bit će uspostavljena nova privremena regulacija prometa zbog zatvaranja državne ceste D6, odnosno dionice Marmontove aleje od križanja s Ulicom Ruđera Boškovića do križanja s Ulicom Antuna Nemčića 

Od 7. prosinca 2020. do 5. travnja 2021. za stanovnike Dubovca i Borlina bit će uspostavljena nova privremena regulacija prometa zbog zatvaranja državne ceste D6, odnosno dionice Marmontove aleje od križanja s Ulicom Ruđera Boškovića do križanja s Ulicom Antuna Nemčića. 

Za vrijeme zatvaranja raskrižja Ulice Ruđera Boškovića i Marmontove aleje promet će se odvijati Supilovom ulicom u Marmontovu aleju, zatim Kupskom te Pivovarskom do Šporerove ulice i povratno na Marmontovu aleju u smjeru Borlina, dok se za drugi smjer kretanja prema centru grada regulacija ne mijenja i odvija se kao i sada Ulicom Antuna Nemčića. 

Nakon puštanja navedenog raskrižja u promet, promet će se preusmjeriti iz Supilove ulice u Ulicu Ruđera Boškovića, zatim ravno preko zone radova u Pivovarsku ulicu, Šporerovom na Marmontovu aleju i dalje u smjeru kretanja prema Borlinu, a za obrnuti smjer regulacija ostaje nepromijenjena odnosno i dalje se odvija Ulicom Antuna Nemčića. 

Navedena regulacija vrijedi i za korisnike Dječjeg vrtića Dubovac te način pristupa samome objektu.

Važna napomena je izmještanje postojećeg autobusnog stajališta ispred „Feroterma“ (Marmontova aleja 10) na novu lokaciju Ulica Matije Jurja Šporera 11 za isti smjer prometovanja odnosno prema Borlinu. Ovom privremenom regulacijom prometa dio Pivovarske i Šporerove ulice će postati jednosmjerne.

Zbog povećanja sigurnosti pješačkog prometa djece Osnovne škole Dubovac, uvode se dodatna stajališta na ruti prometovanja autobusa školskog linijskog prijevoza.

Za prometovanje školskog autobusa iz smjera centra grada u smjeru Borlina, djeca će ulaziti / izlaziti iz autobusa na parkiralištu Svetišta sv. Josipa na dijelu koji se nalazi istočno odnosno „ispod“ Ulice Antuna Nemčića.

Za prometovanje školskog autobusa iz smjera Borlina u smjeru centra grada, djeca će ulaziti / izlaziti iz autobusa  u Ulici Antuna Nemčića neposredno ispred kolnog ulaza u Osnovnu školu Dubovac.

Građane molimo za poštivanje prometne regulacije i zahvaljujemo na razumijevanju, poručuju iz gradske uprave.