Prvi Karlovački

Ocjenjivanje školaraca kreće nakon Uskrsa-stigle upute

Autor: Sunčica Laić

04.04.2020

Vijesti

Za niže razrede testovi se ne preporučuju, a za više razrede osnove i srednje škole dane su upute kako bi se trebao vrednovati rad učenika

Sljedeći je tjedan tjedan ponavljanja i planiranja, što znači da ćemo idući tjedan malo relaksirati raspored, napraviti predah kako bi učenici ponovili ono što im je još evenutalno zaostalo, kako bi nastavnici dali povratne informacije te se pripremili za nastavak, koji se odnosi i na to da nakon Uskrsa očekujemo i vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi na daljinu, izjavila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

U  petak, 3. travnja, Ministarstvo je objavilo i Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu namijenjene učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali dijelom i roditeljima, starateljima i učenicima.

Materijal ima tri dokumenta – opće upute za vrjednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu te dva dodatka – dodatak A u kojem su primjeri vrjednovanja i ocjenjivanja i dodatak B, koji sadrži alate za vrjednovanje.

“Razvoj kompetencija za 21. stoljeće”

-Materijal, između ostaloga, sadrži načela vrjednovanja u nastavi na daljinu, metode i preporuke za vrednovanje u okviru standardnih pristupa te inovativniji pristup kao i nagrade za aktivnost i rad, naglasila je Divjak.

Bitan je pomak s činjeničnog znanja na razvoj kompetencija nužnih za uspješan život i rad u 21. stoljeću, kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje problema te razvoj kreativnosti i inovativnosti. Važno je da učenik dobije povratnu informaciju, poručuje Divjak

Što manje usmenih i pismenih ispita

Učitelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama poziva da u online nastavi usmene i pismene provjere znanja provode u što manjoj mjeri, a naglasak stave na ocjenjivanje aktivnosti učenika te vrednovanje složenijih zadataka.

Najmanje dvije ocjene do kraja godine

U praksi, to znači da bi učenici viših razreda osnovne i srednjoškolci  iz svakog predmeta mogli zaraditi najmanje dvije brojčane ocjene: jednu iz aktivnosti poput sudjelovanja u raspravama u virtualnom okruženju, izrade zadaća pa do samostalnog istraživanja, a drugu iz složenijih zadataka poput izrade plakata, postera, umnih mapa, eseja, prezentacija, projekata i istraživačkog rada.

Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodit će se iz dosadašnjih ocjena dobivenih u redovitoj nastavi plus ocjene iz online nastave.

Usmeni ispit samo kod ključnih predmeta

Što se tiče usmenog ispitivanja, iz Ministarstva kažu kako se ono najjednostavnije može obaviti putem videokonferencije. No, budući da takav oblik komunikacije prilično opterećuje sustav, iz Ministarstva pozivaju škole da takav oblik ispitivanja izuzetno ograniče.

Tako se usmeno ispitivanje predlaže jedino u predmetnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, i to za predmete koji imaju tjednu satnicu najmanje četiri sata (uglavnom hrvatski jezik i matematika) za koje bi se takav oblik ispitivanja trebao provesti jednom do kraja nastavne godine, a posebno u slučaju ako učenik i nastavnik imaju dvojbi oko zaključne ocjene.

Što ako prijeti pad?

Za predmete koji imaju satnicu tri sata tjedno (uglavnom prvi strani jezik), usmeno ispitivanje preporuča se jedino u slučaju ako se učenika tijekom nastave na daljinu ocjenjuje zaključnom ocjenom odličan ili ako mu prijeti zaključna ocjena nedovoljan. U svim ostalim predmetima i situacijama usmeno ispitivanje u nastavi na daljinu ne treba provoditi.

Pismeni ispiti preko digitalnih alata

Što se tiče pismenog ispitivanja, za to se mogu koristiti digitalni alati, programi i aplikacije, osobito u STEM predmetima (matematika, fizika, kemija) poput Matifica, GeoGebre, OneNotea i drugih, koji već imaju baze zadataka, individualizirane testove i slično. Zadatke je moguće davati i na jednostavniji način: “Ovo su zadaci, molim te riješi ih u zadanom vremenu, potom fotografiraj rješenja i pošalji mi ih na uvid”. Međutim, takve provjere nisu nužne i potrebno ih je provesti samo ako su osigurani preduvjeti.

Pozvala i roditelje na nadzor

Za veće provjere znanja (usmeni ispit, složeniji zadaci, test u pisanom obliku) Ministarstvo poziva da na razini razreda predmetni nastavnici usklade okvirni vremenik provjera za svaki mjesec.

Pritom treba uzeti u obzir potrebe učenika s teškoćama pa je važno da u tome sudjeluju i stručni suradnici škole. Ministrica Divjak pozvala je roditelje da u određenoj mjeri pomognu djeci u nastavi na daljinu, ali i da im sugeriraju kako se ne smiju koristiti nikakvim nečasnim radnjama poput prepisivanja i sličnog.

U nižim razredima ne preporučuju ispite

Za učenike razredne nastave, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, ne preporučuje se pismeno i usmeno ispitivanje učenika ako nastava na daljinu potraje do kraja školske godine. No, ipak, ako se učenici izrazito trude i vrlo su aktivni u nastavi na daljinu, ne isključuje da ih učitelj nagradi i brojčanom ocjenom.

Moguće i ukidanje ocjena?

Treba reći kako su struka te učitelji pozivali Ministarstvo da ove godine zbog specifičnih okolnosti ukine brojčano ocjenjivanje i opći uspjeh za učenike u razrednoj nastavi, a osobito za prvašiće, no Ministarstvo je upozoravalo kako je to moguće jedino izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u saborskoj proceduri. Ipak, ne isključuju ni tu mogućnost, a idu i korak dalje.

Ako epidemiološka situacija i provođenje nastave na daljinu to budu zahtijevali, Ministarstvo će predložiti izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju te omogućiti da se ne izvodi zaključna ocjena u razrednoj nastavi i odgojnim predmetima u predmetnoj nastavi u osnovnoj školi kao što su tjelesna i zdravstvena kultura, glazbena te likovna kultura, stoji u uputama.

Izvor: net.hr