Rok za podnošenje prijedloga je 31. siječnja 2021. godine

Objavljeni javni pozivi za dodjelu priznanja Karlovačke županije

VIŠE IZ RUBRIKE

    Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu objavio je dva javna poziva. Jedan je za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Karlovačke županije“ za 2020. godinu, a drugi za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ u 2020. godini. Prijedlozi se dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja  Vraniczanya br. 4, Karlovac. Rok za podnošenje  je 31. siječnja 2021. godine. 6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-141 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).