Prvi Karlovački

Objavljena javna nabava za obnovu kina Edison – rok za dostavu ponuda do 16. kolovoza

Autor: Marta Marinović

19.07.2021

Karlovac

Danas je objavljena javna nabava za „Rekonstrukciju i dogradnju zgrade kina Edison” čime su započele aktivnosti obnove ovog vrijednog i zaštićenog objekta kulturne baštine grada Karlovca.

Rok za dostavu ponuda u kojem gospodarski subjekti mogu postavljati upite za pojašnjenjima, zahtjeve za izmjenu dokumentacije o nabavi te predati svoje ponude je do 16. kolovoza 2021. godine. Potom slijedi otvaranje pristiglih ponuda i odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja koji će izvoditi radove. Procijenjena vrijednost nabave radova je 23.573.159 kuna. Predmet nabave obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju zgrade nekadašnjeg kina Edison.

Radovi koji su predmet ove nabava izvode se u okviru projekta “Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, ugovor br. KK.06.2.2.18.0001. sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“

Obnovom brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison u Karlovcu ukupno 2.151,00 m2 površine stavit će se u funkciju razvoja integrirane turističke ponude Grada Karlovca, što će doprinijeti povećanju broja posjetitelja i rastu cijena nekretnina u staroj gradskoj jezgri.

U okviru ovog projekta realizirat će se samo obnova brownfield lokacije, dok će se provedba usluga/sadržaja na obnovljenoj lokaciji osigurati kroz druge aktivnosti u skladu sa Strategijom razvoja većeg urbanog područja Karlovac 2019. – 2027., stoji između ostaloga u priopćenju Grada Karlovca.

Predmetom nabave su obuhvaćeni sljedeći zahvati:

 1. u podrumu izvesti sanitarni čvor
 2. u prizemlju urediti ulazne i prateće prostore
 3. u velikoj dvorani izvesti novo gledalište u skladu suvremenih kino normativa, te tako dobiti projekcijsku dvoranu s oko 200 sjedećih mjesta
 4. ispod kosog gledališta velike dvorane oformiti manju projekcijsku dvoranu s 50-60-tak sjedećih mjesta
 5. u potpunosti rekonstruirati krovnu konstrukciju i u potkrovlju urediti prostor za razne namjene – od prostora za vježbanje i probe, do prostora za co-working
 6. pojačati nosivo tlo ispod temelja
 7. produžiti građevinu za 4,70 m kako bi se dobio servisni uporabni prostor oko „pozornice“ odnosno kino platna
 8. u potpunosti preurediti bočne trjemove i u njima oformiti nove sadržaje i prostore.
 9. izvesti novu instalaciju elektrike i rasvjete,
 10. izvesti novu hidrotehničku instalaciju
 11. izvesti novu strojarsku instalaciju (grijanje, hlađenje, klimatizacija, ventilacija, izmjena vrelovoda).