Izdavač brošure je Karlovački savez sportske rekreacije

Objavljena brošura "Vodič kroz sportsku rekreaciju grada Karlovca"

VIŠE IZ RUBRIKE

    Karlovački savez sportske rekreacije izdao je brošuru Vodič kroz sportsku rekreaciju grada Karlovca. U brošuri su navedeni svi najznačajniji podaci o sportskim klubovima koji djeluju na području grada Karlovca, s naglaskom na poziv građanima da se aktivno bave sportom. Osim što ima svojstvo statističke i dokumentarističke publikacije, brošura će poslužiti i kao vodič za građane  koji se žele uključiti u aktivnosti i život karlovačkih sportskih klubova. U brošuri su po djelatnostima, abecednim redom predstavljeni klubovi sportske rekreacije sa osnovnim podacima o tome kako ih pronaći, kontaktirati i  koji program nude. Brošura se može podići u Turističkoj zajednici grada Karlovca, Karlovačkom savezu sportske rekreacije i Karlovačkoj sportskoj zajednici. Brošuru je moguće preuzeti i u elektronskom obliku na webu Karlovačkog saveza sportske rekreacije, Karlovačke sportske zajednice: Vodič kroz sportsku rekreaciju grada Karlovca. (b.o.)