Prvi Karlovački

Objava Javnog poziv za subvencioniranje stambenih kredita u srijedu, od 28. rujna predaja zahtjeva

Autor: Anamarija Radočaj

15.09.2020

Mozaik

Svi mladi koji žele riješiti svoje stambeno pitanje uz mjeru subvencioniranja stambenih kredita uskoro će imati novu priliku. Naime, Javni poziv za građane bit će objavljen u srijedu, 16. rujna 2020.  a ispunjeni zahtjevi građana početi će se zaprimati u APN-u 28. rujna 2020. godine.

Na poziv će se i ovaj put moći prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Riječ je o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo te APN, pomažu pri otplati  dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, prošle su godine donesene izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Javnost  je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori činjenica da je u četiri godine provođenja odobreno 13 037 subvencioniranih kredita. U obiteljima koje koriste subvencije do sada je rođeno 1 751 dijete.

Foto: unsplash