Prvi Karlovački

Obilježava se nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Autor: Ivica Pilaković

22.09.2022

Županija

Interesni odbor Ženske inicijative Gradske organizacije HNS-a Grada Duge Rese danas je obilježio nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U Hrvatskoj se 22. rujna obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić usmrtio svoju suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić te sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama. Riječ je o društvenom problemu o kojemu je potrebno otvoreno i javno govoriti na svim razinama vlasti, a koje je nužno potaknuti na međusobnu suradnju u suzbijanju i odgovarajućem sankcioniranju nasilja.

Za učinkovitije rješavanje problema nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u HNS-u ključnim smatraju kontinuiran, sustavan rad na:

-prevenciji nasilja (poput edukacija djece i mladih o prevenciji nasilja)

-provođenju edukacija svih sudionika koji rade sa žrtvama nasilja, kako onih po pojedinim područjima djelovanja (npr. provođenje edukacija posebno za predstavnike/ce policije, posebno za predstavnike/ce centara za socijalnu skrb, posebno za predstavnike/ce državnog odvjetništva, posebno za predstavnike/ce sudova, posebno za predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje rade sa žrtvama nasilja) tako i onih zajedničkih u koje bi bili uključeni predstavnici/ce svih navedenih institucija/ustanova/udruga

-umrežavanju  predstavnika/ca svih gore navedenih institucija/ustanova/udruga  (što je moguće i kroz gore navedene zajedničke edukacije), a radi unapređenja suradnje te posljedično učinkovitije zaštite žrtava nasilja

-senzibilizaciji javnosti (kroz javne akcije, okrugle stolove, tribine, obilježavanje značajnih datuma vezanih uz žrtve nasilja i sl.).

Vrlo bitnim čimbenikom smatraju humanost u pristupu žrtvama nasilja svih onih koji rade sa žrtvama nasilja jer u radu često izostaje upravo taj element koji je ključan i za stjecanje povjerenja od strane žrtve u sve koji pomažu, a samim time posljedično i za uspješnije osnaživanje žrtve kako bi što bezbolnije prošla cijeli proces.