Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, sa suradnicima, obišla je danas prostor bivšeg vojnog skladišta "Jamadol" u Karlovcu

Obilazak budućeg Skladišno-obučnog kompleksa SKOK u Karlovcu

VIŠE IZ RUBRIKE

    Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, sa suradnicima, obišla je danas prostor bivšeg vojnog skladišta "Jamadol" u Karlovcu. Ondje su uz županicu također bili nazočni i zapovjednik Vatrogsne zajednice Karlovačke županije Goran Franković, ovlaštena arihitektica Tatjana Basar, predsjednik Kluba za praktično streljaštvo "Bastion" Mario Šoštarić i načelnik Odreda izviđača "Vladimir Nazor" Karlovac Dragan Mladenović. U ime Republike Hrvatske je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ugovorom o uporabi dalo predmetnu nekretninu na uporabu Karlovačkoj županiji, u svrhu uređenja prostora za izgradnju budućeg Skladišno-obučnog kompleksa SKOK Karlovac, koji će se koristiti za provedbu osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije. Karlovačka županija je naknadno sklopila Sporazum o prijenosu prava uporabe predmetne nekretnine s Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, Društvom Crvenog križa Karlovačke županije, Gradskim društvom Crvenog križa grada Karlovca te Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanice Karlovac. Dogovorena je izrada idejnog projekta, koji bi trebao uključivati sve buduće radnje spomenutih korisnika, a isti će potom biti proslijeđen nadležnom ministarstvu na izdavanje suglasnosti.