Priopćenje Gradske toplane

O poslovanju Gradske toplane danas raspravljalo Vijeće za zaštitu potrošača Grada Karlovca

VIŠE IZ RUBRIKE

    Gradska toplana u svom poslovanju dužna je poštivati zakonske propise, koji između ostalog jasno definiraju izdvajanje iz sustava, te krajnjem korisniku isporučiti što kvalitetniju uslugu. Gradska toplana trenutno ima oko 8 000 krajnjih kupaca. Iz razdoblja 2012. i 2013. godine tvrtka je bila u s sporu s 29 krajnjih kupaca, od čega je unutar posljednje dvije godine, po pristizanju drugostupanjskih presuda, 26 riješeno – više nisu u bazi krajnjih kupaca. Dakle, može se zaključiti kako se radi o vrlo malom broju korisnika. Novac, koji je utrošen na sudske postupke, se namiruje iz tržišne djelatnosti Kupca, koju Gradska toplana obavlja i upravo je definirano da se namjenski troši za naplatu potraživanja.

    Protiv bivših korisnika se aktivno ne vodi niti jedan proces jer se odlukom o brisanju iz evidencije krajnjih kupaca zaustavljaju svi daljnji pravni procesi po nalogu Gradske toplane, osim onih koji su trenutno na odlučivanju drugostupanjskog suda i koji se donošenjem presude i provođenjem interne procedure također zaustavljaju.

    Kada govorimo o isključenju stana iz energetske cjeline zgrade, valja napomenuti kako je zgrada propisima definirana kao jedna jedinstvena energetska cjelina, a pojedini stan sastavni dio te zgrade i ne može biti izuzet iz potrošnje toplinske energije, što je i definirano Zakonom o tržištu toplinske energije i pratećim propisima. Usprkos tumačenjima relevantnih tijela (regulatorna agencija HERA, zatim Središnji portal za potrošače Ministarstva gospodarstva) pojedini sudovi u svojim odlukama to ne uvažavaju, no bez obzira na to Gradska toplana uvijek poštuje sudske odluke i postupa po njima.

    Iako Grad Karlovac nije imao obvezu na Vijeću za zaštitu potrošača raspravljati o ovoj temi, s obzirom da se ne radi o donošenju određenog akta Grada Karlovca, sjednica je ipak sazvana jer smatramo da je opravdano da se o ovoj temi raspravlja i s predstavnicima potrošača u cilju raspolaganja jednakim, točnim i pravovremenim informacijama.

    Gradska toplana