Prvi Karlovački

Novi projekt Ženske grupe Korak

Autor: Miloš Milovanović

20.05.2020

Županija

Ženska grupa Korak danas je predstavila novi projekt pod nazivom „Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja“. Provodit će ga u partnerstvu  s Udrugom ZvoniMir iz Knina i Udrugom žena NIT Korenica.  Financiran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. u maksimalnom iznosu od milijun i 477 tisuća kuna.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja s područja Karlovačke, Šibensko – kninske i Ličko – senjske županije, točnije žena i djece žrtava obiteljskog nasilja, kroz  psihološku procjenu, savjetovanja i psihosocijalnu podršku, rekla je voditeljica projekta Violeta Vukobratović.

Kao što je poznato Ženska grupa Korak već dugo ima psihološko savjetovalište, a ono što će biti novo rađeno kroz ovaj projekt je uvođenje usluge psihološke procjene, odnosno dijagnostike uz psihologijske testove. Njima će se uz dijagnostiku moći adekvatnije i učinkovitije prepoznati potrebe korisnica koje uz dosadašnji rad, do sada nije bilo moguće prepoznati na vrijeme ili u pravom obliku u kojem je potreban. To je u biti jedna od glavnih ideja ovog projekta.

Ta usluga bit će namijenjena svim ženama i djeci koji će biti korisnici našeg savjetovališta. Savjetovalište smo preimenovali u Savjetovalište za prevenciju i smanjenje obiteljskog nasilja. Potrebe su jako velike, posebice na području Like. Psihologijski testovi su namijenjeni i djeci i odraslima. Kroz projekt će oni biti okupljeni za testiranje kognitivnih sposobnosti te testiranje ličnosti, traume, stresa, depresivnosti i svih ostalih osobina ličnosti koje su zastupljene kod žrtava obiteljskog nasilja. Cilj nam je raditi savjetovanje na taj način kako bi pogotovo kod djece, bilo oni direktne ili indirektne žrtve nasilja, prevenirali da oni u odrasloj dobi poprime obrazac i model ponašanja svojih roditelja. Naime, poznato je da iz obitelji u kojima su roditelji bili nasilni, pretežno muška djeca postaju nasilnici, a ženska djeca postaju žrtve nasilja i to je ono što na taj način želimo prekinuti, kazala je psihologinja koja će raditi na ovom projektu Davorka Bišćan.

Inače, projekt je započeo u travnju i trajat će do 2022. godine, a usluga će biti pružana i u Skloništu. Naime, karlovačko Sklonište je  jedno od rijetkih koje je u vrijeme korona krize osiguravalo samoizolacije i primalo nove korisnike. (m.m.)

Foto: i.č.