Prvi Karlovački

Novi projekt- prevencija institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju i snaženje članova njihovih obitelji

Autor: Renata Benković

14.01.2022

Vijesti

Radi se o još jednom u nizu projekata koji se provode u Općini Pisarovina, a konkretni projekt za cilj ima razviti i osigurati dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje će povećati kvalitetu života i prevenirati institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju i ojačati članove njihovih obitelji na području Pisarovine

Uvodna konferencija projekta „Širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga“ održana je danas u vijećnici Općine Pisarovina.

Bespovratna sredstva za financiranje projekta „Širenje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga“ osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, 85 posto i proračuna Republike Hrvatske sa 15 posto. Ukupna vrijednost projekta je 1.999.200 kuna, a provodi se 24 mjeseca.

Cilj projekta je razviti i osigurati dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje će povećati kvalitetu života i prevenirati institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju i ojačati članove njihovih obitelji na području Općine Pisarovina.

O projektu je na uvodnoj konferenciji govorio koordinator projektnih aktivnosti Ivan Špišić. Istaknuto je kako je u sklopu provođenja projekta predviđeno niz aktivnosti:

-pružanje socijalnih usluga: psihosocijalna podrška i savjetovanje kroz individualan rad s djecom te usluge mobilnog tima na terenu,

-aktivnosti razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina kroz rad u manjim grupama kojeg provode socijalni mentori,

-volonterske akcije organizirane od strane roditelja,

-javna kampanja koja ima cilj osvještavanja lokalne zajednice  u procesu deinstitucionalizacije i potrebe razvijanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Za sada se pokazalo da korisnici dobro reagiraju na aktivnosti projekta, bez obzira što se provode po posebnim uvjetima zbog pandemije COVID-a 19, navodi se u priopćenju.