Vodovod i kanalizacija

Poskupljenje vodnih usluga od 1. siječnja 2024.

VIŠE IZ RUBRIKE

Nove cijene

Varijabilni dio usluge odvodnje za stanovništvo do sada je iznosio 0,49 EUR, a od iduće godine iznosit će 0,60 EUR

Od 1. siječnja 2024. godine Karlovčani će više plaćati vodu, obavijestili su iz tvrtke Vodovod i kanalizacija u priopćenju koje su poslali medijima. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

-Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, nakon zahtjeva podnesenog u kolovozu 2023. g., ponovo je podnijelo zahtjev Vijeću za zaštitu potrošača Grada Karlovca kojim se traži prihvaćanje Odluke o cijeni vodnih usluga. Vijeće je na sjednici održanoj 18.12.2023. usvojilo zahtjev , a temeljem toga, suglasnost na nove cijene vodnih usluga dao je i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić.

Odluka o cijeni vodnih usluga stupa na snagu 1.1.2024. godine.

Društvo je provelo i provodit će uštede u poslovanju, no unatoč rezultatima na smanjenju gubitaka, solarnom sušenju mulja ili realizaciji velikih projekata poput aglomeracije i magistralnog cjevovoda Jelsa, korekcije cijena su nužne da bi sustav mogao raditi stabilno i održivo, uz porast kvalitete usluga i novih investicija, a o čemu smo više puta tijekom ove godine isticali u javnosti.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. prvi je zahtjev za davanje suglasnosti na nove cijene vodnih usluga uputio Skupštini u kolovozu 2023., a koje bi stupile na snagu 1.9.2023. te provelo javno savjetovanje od 10.7. do 9.8.2023. Na savjetovanje nije pristigla niti jedna primjedba, upit ili slično.

Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić nije odobrio povećanje cijena vodnih usluga sa 1.9.2023. te je zatražio dopunu zahtjeva sa detaljnijim informacijama o planiranim uštedama tvrtke, daljnjem radu na smanjenju gubitaka vode i investicijama koje tvrtka planira provesti u narednom periodu.

Protekli period,od rujna do danas, potvrdio je da su postojeće cijene vodnih usluga neodržive , odnosno da je nužno povećanje cijena s ciljem optimalnog i održivog rada sustava i povećanja kvalitete usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Osnovni razlozi za povećanje cijena su: povećanje ulaznih troškova materijala, povećanje troškova plina, povećanje troškova usluga( sanacija kanalizacije, asfaltiranje prekopa, trošak analize zdravstvene ispravnosti vode za piće), korekcija plaća – sukladno novoj uredbi Vlade o visini minimalne plaće;smanjenje fizičkih količina isporučene pitke vode i količine otpadnih voda, niža cijena vodnih usluga u periodu od veljače do srpnja 2023 ( cijena je bila smanjena za 8 % po preporuci Vijeća za vodne usluge, a u skladu sa uredbom Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije).

Nadalje razlozi za korekciju cijena su : poslovanje tvrtke prema načelu održivog razvoja i povrata troškova sukladno Uredbi Vlade o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva; povećani opseg investicija, sve veća tehnička modernizacija sustava, sigurno, kontinuirano i kvalitetno pružanje vodnih usluga uz kontinuirano povećanje zakonskih obveza; dodatne sanacije kvarova zbog dotrajalosti dijela mreže te dodatna ulaganja u program smanjenja gubitaka u vodoopskrbi.

Tijekom ove poslovne godine tvrtka je provela racionalizaciju troškova,a da pritom ne ugrozi kvalitetu i kontinuitet usluga. Znatnu uštedu u troškovima predstavljat će zbrinjavanje mulja jer smo uspjeli postići cilj smanjenja volumena mulja 3 do 4 puta zahvaljujući radu postrojenja za solarno sušenje mulja- procjena je da će se 3 do 4 puta smanjiti trošak njegova zbrinjavanja; Tijekom 2024. g. realizirat ćemo projekt ugradnje sunčanih elektrana na vodocrpilištima i UPOVU čime ćemo proizvoditi 30 % vlastite energije; gubici vode u 2023. u odnosu na 2022. smanjeni su za 5 %; realiziran je veliki projekt izgradnje tlačnog magistralnog cjevovoda Jelsa zahvaljujući čemu su dnevni gubici vode smanjeni za 700 m3 , što na godišnjoj razini predstavlja 255 500 m 3 vode. Ovi projekti pokazatelj su usmjerenosti tvrtke na održivo i stabilno poslovanje na zadovoljstvo korisnika usluga, a koje se može dalje razvijati samo uz navedene korekcije cijena.

U strukturi cijene vodnih usluga , povećava se varijabilni dio cijene usluge vodoopskrbe i odvodnje za stanovništvo i gospodarstvo, dok varijabilni dio cijene pročišćavanja te svi fiksni dijelovi cijene kao i naknade ostaju nepromijenjeni.

Varijabilni dio cijene usluge vodoopskrbe za 1000 litara vode stanovništvo će umjesto dosadašnjih 0,77 EUR plaćati 1,06 EUR. Usporedbe radi, negdje je toliko potrebno izdvojiti za jednu litru flaširane negazirane vode.

Varijabilni dio usluge odvodnje za stanovništvo do sada je iznosio 0,49 EUR, a od iduće godine iznosit će 0,60 EUR.

Za gospodarstvo, varijabilni dio cijene vodoopskrbe sada iznosi 1,38 EUR,a od 1.1.2024. iznosit će 1,80 EUR ; varijabilni dio cijene odvodnje otpadnih voda sada iznosi 0,78, a nova cijena je 0,91 EUR.

Vodne usluge po novim cijenama biti će iskazane na računima koje će korisnici dobiti u veljači 2024., navedeno je u priopćenju.