7 točaka rješenja

Novak na današnjoj press konferenciji: Zaslužujemo bolje rješenje sustava obrane od poplava

VIŠE IZ RUBRIKE

kritika, ali i prijedlozi

''Nisu krive klimatske promjene za ovaj kaos proteklih dana, već nebriga i nestručnost odgovornih institucija'', kazao je nezavisni vijećnik Tomislav Novak

''Ova protekla tri dana, svjedoci smo dezinformiranja, nerada i nesposobnosti odgovornih institucija u obavljanju svojih obaveza prema građanima'', započeo je ovim riječima današnju konferenciju za novinare posvećenu poplavama nezavisni gradski vijećnik Tomislav Novak. ''Pod institucijama ovaj put primarno mislim na Hrvatske vode, Grad Karlovac i Karlovačku županiju'', kazao je te pozvao građane na buđenje. Poslušajte tonsku izjavu u nastavku.

''Nisu krive  klimatske promjene za ovaj kaos proteklih dana nego nebriga i nestručnost odgovornih institucija'', nastavlja Novak.

''Djelotvorna strategija treba uključivati kombinaciju različitih načina zaštite, kao što piše i u rješenju ministarstva gospodarstva i održivog razvoja'', kazao je Novak te poslao oštru poruku gradonačelniku Mandiću.

Na kraju je ponudio i rješenja u obliku 7 točaka… Evo dijela tih rješenja u tonskom isječku u nastavku.

Svih sedam točaka Novakovog rješenja za učinkoviti sustav obrane Karlovca od poplava možete pročitati klikom na ljubičastu poveznicu desno koja vodi na ostatak ovog članka.

Klikni za ostatak članka

 

PONUĐENA RJEŠENJA KOJA PREDLAŽE TOMISLAV NOVAK:

1.Iskorištenje svih prirodnih depresija za smanjenje vrha poplavnog vala, na cijelom potezu iznad Karlovca pa sve do Siska - iskoristiti sve depresije iznad 500 000 kubičnih metara zapremine,a  po potrebi i uvijetima čak i manjeg obujma  ( prirodne poplavne šume, stari rukavci rijeka, melioracijska kanalska mreža, umjetno iskopani prostori/bajeri).

– na svim rijekama

2.Planiranje i izgradnja novih objekata (ustave, regulacije, kanali, retencije) vezanih uz mogućnost iskorištenja prirodnih depresija, te regulaciju melioracijske kanalske mreže).

– na svim rijekama

3.Sistematsko uređenje profila korita iznad Karlovca sve do Siska, uz kontinuirano održavanje protočnosti i plovnog puta u profilu korita (izmuljivanje, šljunčarenje, uklanjanje drvne mase, uklanjanje stjenovitih dijelova, uređivanje pokosa obala i odrušavanja obala zbog urušenih stabala ).

– na svim rijekama

4.Širenje profila kanala Kupa-Kupa (iskop unutarnjeg pokosa kanala na pravokutni profil kanala) uz korištenje žmurja ili betonskih zidova jer je kanal sa nasipima neodržavan od izgradnje  i nesiguran za visoke vodostaje i namjenjenu protoku od 765 m3/sec.

5.Pravilo oblikovanje ulazne građevine za visoke vode u kanalu Kupa-Kupa (na način da se iskoristi prirodna inercija brzaka u Mahićnu, te brzaka Dobre u Priselcima) i usmjeri ta voda u kanal Kupa-Kupa

6.Odustajanje od dijela mjere 8 (koja se odnosi na pregradu Brodarci te usporne nasipe i pozajmišta materijala uz Kupu , a iznad pregrade Brodarci.

Planirano pozajmište materijala je apsolutno neprihvatljivo zbog arheološkog nalazišta i devastacija jednog od najboljih poljoprivrednih zemljišta u županiji.

Naselja iznad pregrade su: Mahićno, Donji Priselci, Gornje Pokupje, Levkušje, Zorkovac, Zorkovac Ozaljski, Zorkovac na Kupi, Trešćerovac, Polje Ozaljsko, Mirkopolje i Trg, i sva ta naselja treba žaštititi zbog izgradnje (VES ili VS)  Brodarci. Ta naselja ne treba žrtvovati izgradnjom nerazumnih i neprihvatljivih do 4 metra visokih armirano-betonskih zidova te do gotovo 6 metara visokih zemljanih nasipa jer na tim lokacijama  sada u povijesnom vodostaju  Kupa nije niti izišla iz korita (osim na crnim točkama i melioracijskim kanalima).

7.Ukoliko bi,  po ovom  sasvim novom modelu koji Hrvatske vode još nisu ni probale razmotriti,  bila potrebna neka vrsta zaštite naselja, uvažiti preporuke iz Rješenje Ministarstva zaštite okoliša 2019. godine i pristupiti projektiranju i izgradnji minimalno invazivnih montažnih barijera u naseljima, te uklopiti eventualne zemljane nasipe manje visine  kao uređenje poljskih puteva uz obalu koji bi služili i kao odbrana od povišenog vodostaja (VES ili VS) Brodarci. Svakako sanirati i postojeće problematične lokacije na obali.