Prvi Karlovački

Nova karlovačka atrakcija – maketa Zvijezde na otvorenom

Autor: Marta Marinović

13.07.2020

Karlovac

Karlovački turistički vodiči na čelu s Turističkom zajednicom grada Karlovca svojim su sugrađanima danas predstavili novu, nezaobilaznu atrakciju – prvu maketu karlovačke Zvijezde na otvorenom.

-Maketa je napravljena prema nacrtu tvrđave iz 1783. godine, koji prikazuje najtočnije presjeke bastiona i šančeva. Kako bi ju približili današnjem vremenu u 3D smo izdvojili šest povijesno značajnih građevina, to su crkva Presvetog Trojstva, crkva svetog Nikole, zgrada Gradskog muzeja, zgrada velike oružane, vojarna, zgrada Veleučilišta, istaknula je direktorica Turističke zajednice grada Karlovca Marina Burić.

Maketa se nalazi na nekadašnjem glavnom ulazu u grad, a danas je to park kod spomenika Vjekoslavu Karasu.

-Za samu lokaciju smo imali nekoliko opcija, a naposljetku smo odlučili kako je ova najbolja jer je ovo prirodna veza između dvije turističke lokacije – Zvijezde i Korane, zajedno sa svim turističkim atrakcijama koje se nalaze između njih. Ovo je lokacija koja se nalazi na povijesnom revelinu, jednom od najvažnijih tvrđavskih elementa, koji je služio za obranu od turskih napada prilikom ulaza u grad. Upravo je to i bio cilj postavljanja ove makete, htjeli smo naglasiti obrambenu funkciju Zvijezde. Očekujemo kako će ova maketa poslužiti našim sugrađanima za bolju edukaciju o gradu, da odrastaju uz jači osjećaj pripadnosti Karlovcu. Našim posjetiteljima želimo pomoći ovom maketom da stvore bolju spoznaju o Karlovcu jer je većina njih imala problema u interpretaciji što je i gdje se nalazi Zvijezda, nadodala je Burić.

Maketu od bronce izradile su profesionalne ruke arhitekta Marka Ambroša i akademskog kipara Predraga Pavića.

-Proces izrade makete je trajao nekoliko mjeseci. Izrađivali smo ga prema izvornim planovima iz druge polovice 18. stoljeća  te prema naputcima Konzervatorskog odjela u Karlovcu. Maketa Zvijezde je izlivena u ljevaonici na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bilo je jako zanimljivo stvarati ovakvo djelo jer smo otkrivali nekadašnju obrambenu arhitekturu koja, kada malo više krenete o njoj istraživati, djeluje jako bajkovito, istaknuo je Predrag Pavić.

Karlovac je danas dobio dva najljepša rođendanska poklona, “sliku i priliku” svog najstarijeg dijela i novi arheološki lokalitet.

-Prilikom pozicioniranja makete otkrili smo ostatke kapele svetog Križa, sada nam na jesen slijede arheološka istraživanja. Vjerujemo da će time i ovaj prostor koji je malkice zanemaren dobiti više na važnosti, rekla je Marina Burić

Cjelokupni projekt je trajao godinu i pol. U sam proces nastanka makete angažirali su se, uz Turističku zajednicu, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Odsjek za kulturu i kulturnu baštinu grada Karlovca i Gradski muzej Karlovac. Projekt u vrijednosti od 310 tisuća kuna financirali su Grad Karlovac i Turistička zajednica grada Karlovca.

Foto: Igor Čepurkovski