Na aktualcu dugoreškog vijeća pitanja postavila većina prisutnih vijećnika

Nogostupi, zebre, ugibališta, uređenje javnih površina ……

VIŠE IZ RUBRIKE

  Dugoreško Gradsko vijeće današnju sjednicu , drugu ove godine, započelo je uobičajenim Aktualnim satom. Najprije pitanje HDZ-ovog vijećnika Marija Popovačkog i odgovor gradskog pročelnika Mladena Rakočevića.

  -U kojoj fazi je projektiranje i razgovori vezani uz nogostup na Riječkoj cesti?

  -Konačno smo dobili  građevinsku dozvolu, tako da ćemo to ove godine napraviti.

  Pitanje HDZ-ove Dijane Zadrović i još jedan odgovor gradskog pročelnika Rakočevića.

  -Što će biti s asfaltiranjem autobusnih ugibališta u Zvečaju. Jedno je asfaltirano, a ostala tri nisu. Kada će i one biti asfaltirane, u kojoj je to fazi i s koje će se pozicije to raditi?

  -Prošle godine bio sam na sastanku u Hrvatskim cestama kada su oni obećali da će ako stignu to učiniti još prošle godine. Hrvatske ceste će prema svemu sudeći ove godine asfaltirati ta autobusna ugibališta i to neće biti financirano iz gradskog proračuna.

  Izdvojili smo pitanje i nezavisnog Jasmina Sarvana upućeno direktorici Čistoće Duga Resa Josipi Škrtić Pucarević.

  -Što je s uređenjem i održavanjem javnih zelenih površina u Dugoj Resi? Naime, uređenjem okoliša pridonijet će podizanju  kvalitete i sveopćem boljitku naše zajednice.

  -Plan zelenih površina unutar tvrtke za 2019. godinu je napravljen. Trenutačno traje projektiranje uređenja naših osam  cvjetnjaka. Definitivno ima prostora za poboljšanja i podizanja na jednu višu razinu kako bi nam grad još ljepše izgledao.

  Gradonačelnik Tomislav Boljar opširno je odgovorio i na pitanje HDZ-ovog vijećnika Vjekoslava Tuteka.

  -U svijetlu najnovijeg projekta odobrenog Dugoj Resi, je li Grad pripremio neke projekte prema tom projektu, jesu li oformljene  stručne ekipe budući da se radi o popriličnom iznosu nepovratnog novca.

  -Grad je detektirao ono što bi mi mogli prijaviti. Postoje pravila što znači da se unutar vodećeg partnera mora formirati odjel i radi se zajednička strategija na nivou partnera Karlovca, Ozlja i Duge Rese . Premda je to malo nadobudno, do šestog mjeseca ove godine imat ćemo Nacrt razvojne strategije područja, da bi u rujnu ona bila donesena. Tada bi se vidjelo i na kojim pozicijama su ostala sredstva,  budući da  se financira iz tri različita europska fonda, onda  bismo konkretno aplicirali.   Mi ćemo ići na dvije tri varijante, da li ćemo uspjeti prijaviti to sada ne znamo, ali se nadam da bi neku mrvicu od nekoliko milijuna mogli uhvatiti već sljedeće godine.

  Recimo još da se za vrijeme trajanja Aktualnog sata, vijećnicima pridružila i neočekivana gošća. Naime, u prostorije vijećnice ušetala je mačka – nije imala pitanja, a posjet je završila, nakon što se pomazila sa skoro svima prisutnima ,  u krilu jednog vijećnika.  (m.m.)

  Foto: i.č.