Prvi Karlovački

Nikša Antica izabran za ravnatelja Opće bolnice Karlovac

Autor: Miloš Milovanović

25.08.2020

Županija

Upravno vijeće karlovačke Opće bolnice danas je izabralo diplomiranog pravnika Nikšu Anticu   za novog ravnatelja ove najveće zdravstvene ustanove u Karlovačkoj županiji. Dobio je 5 od 7 glasova Upravnog vijeća. Antica je  dosadašnji ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Na natječaj su pristigle još dvije molbe dosadašnjeg ravnatelja dr. Ervina Jančića te još jednog liječnika u bolnici dr. Jurice Fudurića.

Razmatrali su se pristigli programi razvoja bolnice i program razvoja kandidata Nikše Antice je ocijenjen kao najkompetentniji i najbolji za bolnicu. Program je opsežan i detaljan te usmjeren na razvoj. Prioriteti su financijska stabilizacija, razvoj znanosti i struke te organizacija  na način da se postigne optimalno poslovanje bolnice u financijskim i stručnim okvirima, rekao nam je predsjednik Upravnog vijeća Kristijan Čujko.

Odluka o stupanju na dužnost Nikše Antice bit će donesena naknadno.