Milijun i 230 tisuća kuna ukupno odlazi na ustanove u kulturi, dok će ostalim korisnicima biti raspodijeljeno 760 tisuća kuna

Nešto manje od 2 milijuna kuna za programe javnih potreba u kulturi

VIŠE IZ RUBRIKE

  Grad Karlovac je u svom proračunu za iduću godinu osigurao milijun i 990 tisuća kuna za program javnih potreba u kulturi. Intencija je bila da se podrže svi programi javnih potreba u ovom području, odnosno da se programske aktivnosti ustanova u kulturi Zorin doma, Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić i Gradskog muzeja podupru u najvećoj mogućoj mjeri. Pored ustanova u kulturi potpomažu se i svi programi udruga građana kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje djeluju na području kulture u gradu Karlovcu.

  -Ono što je već godina tradicija je da se javne potrebe u kulturi dijele na pet kategorija. To su glazbena i glazbeno scenska, dramska i plesna, knjižna, nakladnička i  audiovizualna djelatnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodna kulturna suradnja. Detaljnija raspodjela sredstava za javne potrebe u kulturi objavljena je na web stranici Grada Karlovca. Ono što nas veseli je to da je svake godine broj prijavljenih i zainteresiranih za sudjelovanje u programu javnih potreba u kulturi Grada Karlovca je sve veći i veći. Sukladno tome pokušavamo podržati čim veći broj programa kako bi nam kulturna scena bila što raznovrsnija, odnosno da bi sve ciljane publike imale svoj program, rekao nam je voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu baštinu Marinko Pleskina.

  Detaljnije je i obrazložio koliko novca će biti izdvojeno za neke sadržaje.

  -Za glazbenu i glazbeno scensku djelatnost izdvojeno je 441 tisuća  i 500 kuna, za dramsku 384 tisuće i 500 kuna, za knjižnu i nakladničku djelatnost  485 tisuća kuna i za vizualne umjetnosti 431 tisuća kuna. Tu su još inovativno umjetničke i kulturne prakse te međunarodna kulturna suradnja za što je osigurano u gradskom proračunu 248 tisuća kuna. Promatraju li se pak podaci po korisnicima, milijun i 230 tisuća kuna ukupno odlazi na ustanove u kulturi, dok će ostalim korisnicima biti raspodijeljeno 760 tisuća kuna.

  Zaključno je voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu baštinu Marinko Pleskina istaknuo.

  -Broj programa nam svake godine raste, a kulturna vijeća kroz sadržajnu provjeru daju svoje mišljenje koji od njih se podržavaju. Pokušavamo ih unutar financijskih okvira u kojima djelujemo podržati što veći broj. (m.m.)