Prvi Karlovački

Natječaj za najam javnih površina za ugostitelje i trgovce na Zvjezdanom ljetu

Autor: Renata Benković

25.06.2020

Karlovac

Namjera je kao i prijašnjih godina osigurati raznovrsnu ugostiteljsku te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim štandovima napravama

Grad Karlovac raspisao je poziv za javni Natječaj za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Zvjezdano ljeto 2020.”

Grad kao organizator, a tvrtka Mladost kao jedan od izvršnih organizatora manifestacije „Zvjezdano ljeto 2020.“ koja se održava prigodom obilježavanja i proslave Dana grada na Trgu bana Josipa Jelačića od 10. do 13 srpnja, namjerava kao i prijašnjih godina osigurati raznovrsnu ugostiteljsku te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim štandovima napravama.

Iz tog razloga pozivaju zainteresirane ugostitelje i trgovce da se jave na natječaj, koji se nalazi na web stranicama Grada ili tvrtke Mladost, www.karlovac.hr ili www.mladost-sport.hr

Ponude se primaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora do 3. srpnja, do 14  sati – bez obzira na način dostave (osobno ili poštom).

Tko će sve zadovoljiti tražene uvjete, to će se tek vidjeti, ali ono što se već sada zna je obavezno „radno vrijeme“ Manifestacije koje počinje u 19, a završava u ponoć, s tim da  zakupnici mogu raditi po vlastitoj odluci najranije od 17 do najduže 2 ujutro.

Autor: Renata Benković