Prvi Karlovački

Nastavljena rekonstrukcija D-6, nova privremena regulacija prometa na Borlinu

Autor: Miloš Milovanović

15.06.2020

Karlovac

Radovi na rekonstrukciji D-6 u naselju Borlin krenuli su u drugu fazu, od raskrižja Tičarnica – Gradišćanska pa prema nadvožnjaku auto ceste Gornja Jelsa. Stoga je u tom dijelu uspostavljena privremena regulacija prometa.

Promet će se odvijati Ulicom Janka Matka, pa Ulicom Tucibati na Malu Jelsu te dalje u smjeru kretanja. Suprotni smjer bit će Ožujskom ulicom, Ulicom Velika Jelsa, Budim dalje na Donju Jelsu i dalje u pravcu kretanja prema Brodarcima ili gradu Žumberačkom ulicom. I dalje će se osigurati pješački koridor od 1,5 metar, a biciklisti će kao i do sada morati silaziti s bicikala i kretati se trasom kao pješaci. Spomenuti obilazni pravci su obilasci za osobna vozila i za vozila do 3,5 tona maksimalne nosivosti, a sav teretni tranzitni promet i dalje će se preusmjeravati na ostale državne ceste D-228 i A-1. Teretni promet u samom naselju za lokalno stanovništvo moći će se odvijati prema trenutnoj regulaciji na terenu, izvijestio je stručni suradnik za promet  u Gradu Karlovcu Josip Bacan.

Zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak još jednom je zamolio građane za strpljenje do studenog,  kada je predviđen završetak radova u zadnjoj etapi.

Na cijeloj toj dionici od rotora u Marmontovoj aleji pa sve do dijela prelaska autoceste preko D-6, imat ćemo radove. U Marmontovoj ulici smo imali manji  zastoj radova zato što je trebalo ugraditi još jedno revizijsko okno da se ne bi oštetile platane. Ono će ovaj tjedan biti ugrađeno i tada će se ostala komunalna infrastruktura ugrađivati. Vjerujem da će vremenske prilike dozvoliti da se asfaltira etapa od Žumberačke ulice do Tičarnice. Želja nam je da na dijelu ceste od Tičarnice pa do prelaska auto puta, u sedmom i osmom mjesecu izvođač napravi kanalizaciju kako bi se ujesen mogli raditi voda i priključci te se pripremati za asfaltiranje. Sve skupa to bi moglo biti gotovo do zime. U stalnom smo kontaktu s mjesnim odborima i gradskim četvrtima na tom potezu i otvoreni smo za sugestije i razgovor.

Foto: Miroslav Stojaković

Autor: Miloš Milovanović