Grad Karlovac omogućio je uslugu besplatnog pristupa internetu na niz lokacija

Nastavlja se projekt WIFI4EU

VIŠE IZ RUBRIKE

    U okviru inicijative da se svim građanima Europske unije na javnim prostorima omogući besplatni pristup internetu, Europska komisija izdvojila je 120 milijuna eura, a u prvom krugu prijava Grad Karlovac osigurao je voucher od 15.000 eura bespovratnih sredstava. U cilju što kvalitetnije promocije našeg grada kao i omogućavanja besplatne visokokvalitetne bežične mreže građanima, Grad Karlovac omogućio je uslugu besplatnog pristupa internetu na sljedećim lokacijama: Šetalište dr. Franje Tuđmana, Sportska dvorana na Rakovcu, unutarnji i vanjski prostor, Aquatika i nova šetnica uz Koranu, Turistička zajednica grada Karlovca i Trg bana Petra Zrinskog te Trg bana Josipa Jelačića. Navedene lokacije su odabrane, kao lokacije na kojima se tijekom cijele godine, organiziraju različita zbivanja lokalnog i međunarodnog značaja, lokacije koje su najčešće posjećene od strane turista, a ujedno i kao lokacije na kojima naši građani provode svoje slobodne trenutke. Tijekom 2020. godine, na postojećoj infrastrukturi, omogućit će se pristup i dodatnim besplatnim uslugama, kao što su: aktualne informacije o kulturnim i sportskim zbivanjima u gradu, turistički interesantne informacije o našem gradu te ostale bitne informacije za naše građane. Oprema je na svim lokacijama uspješno postavljena, a trenutno traje završno testiranje funkcionalnosti te označavanje lokacija u skladu s EU zahtjevima. Ukupna približna vrijednost projekta jest 150.000 kuna bez PDV-a, a Grad Karlovac sudjelovao je i s vlastitim dodatnim sredstvima, kako bi se omogućio pristup bežičnom internetu na što većem prostoru. (b.o.)