Prvi Karlovački

Nastavak aktivnosti na uređenju Skladišno obučnog kompleksa SKOK Karlovac u Jamadolu

Autor: Anamarija Radočaj

17.06.2021

Županija

Na inicijativu Karlovačke županije i pod predsjedanjem županice Martine Furdek Hajdin danas je u Uredu župana održan radni sastanak na temu daljnjih aktivnosti u projektu uređenja i opremanja Skladišno obučnog kompleksa SKOK Karlovac u Jamadolu. Sastanku su, uz županicu i pročelnika Ureda župana Kristijana Čujka te suradnike, sudjelovali i Goran Franković, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, predstavnici Uprave šuma Karlovac, na čelu s upraviteljem šumarije u Karlovcu Željkom Šimunovićem, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije Mario Kečkeš kao i predstavnici projektanata i geodeta.

Na sastanku su razmatrani naredni koraci i mjere koje treba poduzeti da bi se projekt nastavio prema planiranim aktivnostima, u zadanim rokovima do konačne realzacije.