Završetak aglomeracije u Dugoj Resi

Najkasnije sljedeći mjesec Duga Resa napokon bez šahtova koji opasno vire na cesti kroz centar grada

VIŠE IZ RUBRIKE

Osim šahtova, tema je bila i Pamučna

Sljedeće je na redu uređenje parka dr. Franje Tuđmana, dijela Kasara, potom nova rasvjeta po gradskim prometnicama, hortikulturalno uređenje, prije svega dijela između Jozefinske ceste i zgrade gradske uprave.

Dvadesta sjednica Gradskog vijeća Grada Duge Rese zakazana za danas petak 13 počela je jutros kao i inače aktualnim satom . Pitanja je bilo više – od doma za starije, mosta u Belavićima do borova na Vinici. Ipak, tema koja se istaknula bio je završetak aglomeracije u Dugoj Resi. U ovom mjesecu, najkasnije u studenom, trebali bi biti gotovi radovi. Radi se o postavljanju završnog dijela asfalta na trenutne prometnice po kojima se već dugo vozi svojevrsni slalom zbog šahtova koji izviruju. Najavili su to danas gradonačelnik Duge Rese Tomislav Boljar i pročelnik Mladen Rakočević, ali i direktor Komunalnog Željko Kučinić na aktualcu gradskog vijeća. To znači da bi cijela Duga Resa bila gotova s radovima, prometnice bi bile asfaltirane, a nakon toga bi uslijedilo postavljanje prometne signalizacije.

-Nadamo se da će do jedanaestog mjeseca biti sve asfaltirano, pofarbano, pušteno u promet – dakle, centar grada, kazao je gradonačelnik Boljar. Sve osim Gornjeg Mrzlog Polja.

Za signalizaciju kao i za cjelokupno gradilište dosad bio je odgovoran izvođač radova Georad, no od 9. listopada sada je to Arkada, dopunio je gradonačelnik Boljar. Zatim slijedi i uređenje parka dr. Franje Tuđmana, dijela Kasara, potom nova rasvjeta po gradskim prometnicama… pa sve do hortikulturalnog uređenja, prije svega dijela između Jozefinske ceste i zgrade gradske uprave.

-Nakon toga idu zelene površine i parkirna mjesta. Do kraja godine će biti gotov i bit će u proračunu  glavni projekt za uređenje sljedeće godine, ovaj zeleni prostor ispred zgrade Grada s jedne i druge strane, da konačno Duga Resa dobije svoj gradski trg. Jasno, kad bude glavni projekt gotov bit će predstavljen javnosti i vjerujem da će se svima sviđati, rekao je Boljar.

Pamučna i plinifikacija

Što se tiče pitanja vezano uz radove u tvornici nekadašnje Pamučne industrije, gradonačelnik je rekao da se radi o vrijednosti radova od otprilike 8 milijuna eura. Radi se na revitalizaciji i obnovi, a najavljeno je i zapošljavanje određenog broja novih radnika. Sve je to povezano i uz plinifikaciju Duge Rese.

-Radi se energetska obnova zgrada Pamučne, to je sve dogovoreno s Konzervatorskim odjelom. Nadamo se da bi, prema informacijama koje imamo, sljedeće godine u ljeto trebalo biti otvorenje, odnosno početak radova za početak zapošljavanja u Pamučnoj. Razlog zbog povećane i nove proizvodnje u Pamučnoj je taj što bi ovih dana trebao biti potpisan predugovor o mogućnosti dolaska plina, plinifikacije u Dugu Resu. Jer novi pogoni u Pamučnoj osim hidroelektrana koje proizvode struju i solarnih elektrana koje će proizvodit elektriku iz solara zahtijevaju i neku energiju, oni su se odlučili između ostalog za plin. Očito bi trebalo biti dosta zaposlenih kad su količine plina dovoljne kad zbog jednog privrednog subjekta plin dolazi do Duge Rese.