Svijet fotografije

Fotografije Nataše Jakić na izložbi u Mariboru

VIŠE IZ RUBRIKE

Fotografija - veza između umjetnosti i ekologije

Izložba će se održati u Fotografskom muzeju u Mariboru, a otvorenje će biti će u subotu, 17. lipnja

Dvije od četiri fotografije Nataše Jakić odabrane su na 12. Fotografskom natječaju Eko Drava - Odsevi u vodi (Odrazi u vodi) za sudjelovanje na izložbi u Sloveniji.

Motiv je bila rijeka Kupa, a tročlani žiriji odlučio se za Život uz rijeku i Most za Nigdjezemsku.

-Izložba će se održati u Fotografskom muzeju u Mariboru, a otvorenje će biti će u subotu, 17.lipnja.  Natječaj je imao dvije teme. Tema A bila je Refleksije u rijeci Dravi, a tema B, Odrazi u vodi.  Žirirali su, majstorica fotografije Barbara Gregurič Silič, majstor fotografije Jure Kravanja i fotograf Tomo Jeseničnik.

Izložba je dio projekta Eko art Maribor/Eko Drava kojim se skreće pozornost i povezuje umjetnost i ekologiju u jedno, rekla je autorica fotografija Jakić.