Očitovanje na objavu

Nada Diković: ''Od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa zatražit ću mišljenje''

VIŠE IZ RUBRIKE

Reakcija ravnateljice Doma zdravlja Ozalj na članak objavljen na našem portalu dana 12.11.2022. godine pod naslovom: „Birač: Moguć sukob interesa u Domu zdravlja Ozalj“. Priopćenje donosimo u cijelosti:

''Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, dalje u tekstu ZSSI, propisano je da su ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obveznici u smislu navedenog Zakona. (članak 3, stavak 1, podstavak 40) 

Odredbe ZSSI-a obvezuju sve zakonske obveznike pa tako i u pogledu zabrane primitka dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti, neovisno o tome koju dužnost. 

Od početka mandata ravnateljice Doma zdravlja Ozalj, osim poslova ravnateljice, obavljam i druge poslove, tajničke odnosno administrativne poslove kao što su: izrada odluka, rješenja, sporazuma, ugovora i podnesaka prema Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Karlovačkoj županiji i ostalim tijelima; provođenje natječajnih postupaka za upućivanje na specijalizaciju; provođenje natječajnih postupaka zapošljavanja radnika; vođenje kadrovske evidencije i statistike; pripremanje materijala za Upravno vijeće; urudžbiranje dokumentacije. I to zato što Dom zdravlja Ozalj nema zaposlene djelatnike na ovim poslovima. 

Iz niza javno objavljenih mišljenja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa razvidno je da ravnatelji ustanova u zdravstvu, kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju pravo sklopiti aneks ugovora o radu za navedene poslove u trajanju od 8 sati tjedno, pa je sukladno tome sklopljen predmetni aneks ugovora o radu. 

Ovim putem Vas obavještavam da ću od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa zatražiti mišljenje mogu li uz dužnost ravnateljice u zdravstvenoj ustanovi povremeno obavljati i administrativne poslove u trajanju od 8 sati tjedno temeljem aneksa ugovora o radu i temeljem tih poslova ostvariti primitke koji se ne smatraju primitcima povodom obnašanja dužnosti ravnatelja. O sadržaju dobivenog mišljenja svakako ću vas izvijestiti.''

Nada Diković