Prvi Karlovački

Nacrt prijedloga godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Karlovca – od danas na javnom e-savjetovanju

Autor: Renata Benković

23.02.2021

Karlovac

Strategija sadrži dugoročne, srednjoročne i kratkoročne smjernice i ciljeve upravljanja imovinom radi osiguranja učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom

Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca, za razdoblje od 2021. – 2027., donesena je na 43. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca i predstavlja obvezujući dokument koji treba biti u funkciji učinkovitijeg upravljanja imovinom u vlasništvu ili na raspolaganju Grada Karlovca.

Strategija sadrži dugoročne, srednjoročne i kratkoročne smjernice i ciljeve upravljanja imovinom radi osiguranja učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom.

Opći strateški cilj Strategije je osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom tako da  imovina bude u službi gospodarskog i demografskog rasta, socijalne pravednosti i zaštite javnog interesa i interesa Grada.

S obzirom na različitost i specifičnost pojedinih portfelja imovine, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg upravljanja istima, za svaki portfelj i pod/portfelj Strategijom i Godišnjim planom su predviđene posebne specifične strateške mjere.

Savjetovanje s javnošću traje do 17. ožujka, a dokumentima se može pristupiti na linku:

https://www.karlovac.hr/vazne-poveznice/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/savjetovanja-u-tijeku/nacrt-prijedloga-godisnjeg-plana-upravljanja-imovinom-grada-karlovca-za-2021-godinu/22693

Građani su pozvani da se uključe u javno e-savjetovanje, poručuju iz gradske Uprave.