Prvi Karlovački

Nabava opreme, unapređenje proizvodnje, istraživanje i razvoj – sufinanciranje kroz ITU mehanizam

Autor: Renata Benković

01.08.2019

Politika

Poziv gospodarstvenicima, anketa za utvrđivanje potreba i potencijala

Mogućnost korištenja europskog novca kroz instrument Integriranih teritorijalnih ulaganja – ITU, dobio je i Grad Karlovac, na sjednici Vlade RH održanoj prošle godine u našem gradu. Korištenje spomenutog financijskog instrumenta zahtijevalo je formiranje većeg urbanog područja koje sad čine gradovi Karlovac kao središte te Ozalj i Duga Resa, (u daljnjem tekstu VUPKA).

Sredstvima ITU mehanizma, sufinancirat će se provedba aktivnosti održivog urbanog razvoja koje su definirane u Strategiji razvoja VUPKA, područja Karlovac 2019.-2028., koja je trenutno u finalnoj fazi izrade.

Jedan od definiranih strateških ciljeva Strategije razvoja odnosi se na pružanje podrške malim i srednjim poduzećima, pa je cilj ovog upitnika utvrditi potrebe i potencijale poduzetnika, kako bi se definirale konkretne aktivnosti, kao što su nabava opreme, unapređenje proizvodnje, istraživanje i razvoj, koje bi moglo sufinancirati kroz ITU mehanizam.

Anketa je već poslana na adrese poduzetnika, pa je za očekivati da će zainteresirani pojedinci izdvojiti nekoliko minuta svog dragocjenog vremena i popunjenu vratiti pošiljaocu, kao bi se u roku i na vrijeme mogla planirati namjenska sredstava. Ako kojim slučajem anketa nije stigla na vašu adresu, iskoristite link na kraju teksta i popunjenu vratite pošiljaocu.

https://wyg-ankete.limequery.net/616769?lang=hr

 

 

 

Autor: Renata Benković