Prvi Karlovački

Na Žitnoj lađi “Zora” od sada će “navigavati” profesionalni kapetan i mornari

Autor: Renata Benković

22.10.2020

Karlovac

Najznačajniji dio projekta odnosi se na edukaciju i osposobljavanje osoblja koje će prvenstveno raditi na Žitnoj lađi. Tu se radi o osposobljavanju za mornara i kapetana unutarnje plovidbe

Na pristaništu Žitne lađe na Kupi, u selu Brođani, danas je održano predstavljanje još jednog projketa kojim će se obogatiti turistička ponuda Žitne lađe, unaprijediti marketinško poslovanje tvrtke, koja je uz partnere i nostelj projekta Aurora Colapis, povećati vidljivost turističke destinacije na međunarodnom tržištu, ali što je najvažnije, zaposlit će se osobe kojih u našoj županiji na tržištu rada nema, ili barem nisu nezapolsene, a to su kapetan i mornari unutarnje plovidbe.

Voditelj Žitne lađe Zora, Ivan Padežanin kaže, da iako je sve u projektu više-manje namijenjeno lađi i za lađu, namjera nam je da kroz projket bude predstavljeno i područje uz Kupu kao i promocija cjelokupne turističke ponude Karlovca, Karlovačke, ali i Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke županije.

-Najznačajniji dio projekta odnosi se na edukaciju i osposobljavanje osoblja koje će prvenstveno raditi na Žitnoj lađi. Tu se radi o osposobljavanju za mornara i kapetana unutarnje plovidbe, kojima će ova edukacija pomoći da danas-sutra u životu jednom  pokrenu ako žele i vlastiti posao, kaže Padežanin.

Inače u projektnom timu, 5 osoba je zaposleno na godinu dana s mogućnošću ostanka na brodu, a još 50-tak ljudi će biti educirano o društvenom poduzetništvu i kako ga pokrenuti, prvenstveno s naglaskom na udruge Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Ukupna vrijdenost projekta je 1.152.949 kuna, od kojih će dobar dio ići na plaće osoba zaposlenih na projketu i oko njega, a ostalim novcem financirat će se marketing Žitne lađe, njezina turistička ponuda ali i redovno održavanje, zaključuje Padežanin.

Projekt se financira sredstavima Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“. Nositelj projekta je tvrtka Aurora Colapis iz Karlova s partnerima Udrugom „Dobar dan“, Zagreb, Zadrugom za etično financiranje, Zagreb i LAG-om Vallis Colapis.

Direktorica tvrtke Aurora Coplais, Jasmina Cvetković naglasila je među ostalim da je cilj projekta unaprijediti društveno-poduzetnički poduhvat „Žitna lađa“. Većina sredstava bit će  usmjerena na unaprijeđenje poslovanja tvrtke kroz pojačani marketing, promociju i nabavku opreme.

-Radi se o poduzetničkoj potpori tvrtci, koja upravlja Žitnom lađom, a koja je izgrađena upravo iz EU fondova još 2015. godine, kaže. Namjeravamo nizom projektnih aktivnosti uspostaviti  i suradnju sa postojećim i novim društvenim poduzetnicima, promovirat ćemo društveno poduzetništvo među nezaposlenim osobama, unaprijediti naši turistički proizvodi i usluge te izraditi marketinški i poslovni plan kako bi se Žitna lađa „Zora“, ali i Karlovac kao destinacija, promovirali i plasirali na turističko tržište. Također u planu nam je održvati  edukacije i radionice za nove i postojeće djelatnike tvrtke, posjet turističkim sajmovima, izrada promidžbenih materijala i dr.

Cvetković je još dodala da je ovaj projekt je svojevrsni nastavak potpore EU fondova razvoju karlovačkog Pokuplja, ali i nadopuna dosadašnje potpore lokalne zajednice kao što su bili projekti asfaltiranja lokalne prometnice pored turističkog pristaništa u Brođanima, financiran od strane Grada Karlovca, projekt izgradnje male biciklističke infrastrukture od strane Karlovačke županije te projekt uređenja bunkera – vidikovca od strane Ministarstva turizma.