HEP Elektra Karlovac

Na području koje pokriva Elektra Karlovac bez električne energije pet tisuća potrošača

VIŠE IZ RUBRIKE

Nema struje

Neplanirani kvarovi na području Karlovca, Duge Rese, Ozlja, Ogulina, Slunja i Jastrebarskog

Iz HEP-a Elektre Karlovac dobili smo informaciju da je zbog neplaniranih kvarova danas na području Karlovca, Duge Rese, Ozlja, Ogulina i Jastrebarskog bez električne energije pet tisuća potrošača. Struje nema Generalski Stol – kompletan, Kolarić dio, Vojišnica, Bosiljevo, Netretić, Barilović, Pisarovina, Taborište, Veljun, Svetice, Tomašnica, Dubrava, Radojčići, Jarče Polje, Mračin, Žumberak, Sjeničak i Utinja.

Područje Karlovca:

-          Turanj, Čvor Sajevac, Jelaši, Creovac, Miljuši-Šktići, Vukmanić, Knez Gorica, Gošćaki, Tušilović, Mlakovac, Koranski brijeg, Malići

-          Utinja, Slunjski Moravci, Manjerović selo, Manjerović brdo, Kranjčevići, Mandić selo,

-          Bižići, Suzići, Paljenice, Sjeničak, Jekići, Bjelići, Čabraji, Jurići, Manojlovići, Šabarići, Zidine, Vlajnići, Nikoliši, Kljajići, Rijeka

Područje Duga Rese:

-          Mejaškovo selo, Trgovčići, Barilović, Kosijersko selo, Kozinac, Končalović,

-          Carevo selo, Leskovac, Šćulac , Barilovićki cerovac, Barilovićki Venac, Siča, Lučica,

-          Varoš, Sveti Petar, Bosiljevci, Mrežničke Poljice, Mrežnički Brig, Belavić Brdo, Brig Jurčevići, Bošt, Mrežnički Novaki, Košturići, Križ, Benići, Cerovački Galovići, Mihalić Selo, Belavići, Dvorjanci, Mrežnički Venac, Osor, Donji Zvečaj, IGM Zvečaj Kamenolom

-          Gršćaki, Mrežnički Galovići, Kozalj Vrh, Mračin, Jarče polje, Tončići, Mala Straža, Asfaltna Baza, Dubravci , Frketić Selo, Lišnica, Petrakovo Brdo, Frankopanska, Bana Jelačića, Gornje Mrzlo Polje

-          Mrzljaki, Kunići, Rosopajnik, Jakovci, Prilišće, Pribanjci, Johi, Žubrinci, Vukova Gorica, Magličići, Vodena Draga, Vrhova Gorica, Dugače, Bosijevo, Hrsina, Podrebar, Orišje, Lešće, Gorinci, Šuvage, Duga Gora,Otok na Dobri

-          Generalski Stol, Brest, Mateško selo, Katići, Keićko selo, Perjasica, Svojič, Poloj, Koranska strana

-          Janaf Zvečaj, Lauši, Gornji Zvečaj, Bukovlje, Gorčice, Crno Kamanje, Brcković draga,

Područje Jastrebarskog:

-          Kamenoilom Lasinja, Desno Sredičko, Desni Štefanki, Dugo Selo, Stipan,

-          Gornja Reka, Šipkovica, Prilipje, Vranov dol, Plešivica

Područje Ozlja:

-          Dio Kostanjevca,  Jurkovo selo, Žamarije, Bernardići, Draščji vrh, Slapnica, Hartje, Tomaševci, Kalje, Kordići, Budinjak, Novo selo Žumberačko

-          Lipnički Novaki, Lipnička gorica, Griče, Jarnjevići, Veselići, Lipnik, Dolinar

-          Svetičko Hrašće, Vrbanska draga, Tomašnica

Područje Ogulina:

-          Tounj Zdenac, Tounj, Donje Dubrave, Orljak, Filipovići, Brletići

-          Rodojčići, Vododvod Krakar, Tomići, Drežnica, Seočani, Radulovići, Nikolići

Područje Slunja:

-          Slušnica, Bročanac, Videkić Selo, Čujić brdo

-          Gornji Popovac, Jame, Lađevac, Polje, Furjan, Radočaji, Sastavak, Basara, Kordunski Ljeskovac, Koranski Lug, Čamerovac, Lađevačko Selište, Pleš selo, Dubrave, Barić selo, Salopek Luke, Trnovi, Bogovolja, Puškarić Luke, Kruškovača, Komesarac, Kestenje, Sredpolje

-          Taborište, Ogulinska 2, Gornji Nikšić, Nikšić, Pavlovac, Hrvatski Blagaj, Crno Vrelo, Lapovac, Veljun

Područje Vojnića:

-          Bunčići, Dvorište, Čatrnja, Gornji Skrad, Skradski ponorac, Velika Crkvina

-          Vojnić Ambulanta, Kolarić VIP, Magarčevo selo, Vojnić motel, Knežević Kosa, Janaf Kolarić, Živković kosa, Okić, Brezova glava, Donji Budački, Cvijanović brdo, Zimići, Bukovica selo, Međeđak, Bukovica rudnik, Mlađani, Devčići