Na terenu je uz vatrogasce JVP grada Karlovca i 26 vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Karlovca

Na području grada Karlovca u tijeku je 45 intervencija sanacije posljedica jučerašnjeg potresa

VIŠE IZ RUBRIKE

    Na  području  grada  Karlovca  u  tijeku  je  45  intervencija  sanacije  posljedica  jučerašnjeg potresa. Radi se o oštećenim krovištima i urušenim dimnjacima. Na terenu je uz vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca i 26 vatrogasaca dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Karlovca.

    Veća  oštećenja  zabilježena  su i na području Lasinje gdje su također vatrogasci DVD-a Lasinja, DVD-a Crna Draga i DVD-a Desno Sredičko angažirani na sanaciji oštećenih krovišta i dimnjaka na objektima.

    Tijekom jutra, po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na područje Sisačko-moslavačke županije upućene su dodatne snage među kojima je su i 32 vatrogasca s pet vatrogasnih vozila iz Ozlja. Ukupno je u ova dva dana na područje Sisačko-moslavačke županije upućen  91  vatrogasac  i  19  vatrogasnih  vozila  s  područja  Vatrogasne  zajednice  Karlovačke županije.