Prvi Karlovački

Na karlovačkom području završila hitna sanacija štete na 414 objekata oštećenih u olujnom nevremenu

Autor: Sunčica Laić

03.08.2022

Karlovac

Na području grada Karlovca završila je hitna sanacija štete na 414 objekata oštećenih protekli tjedan u olujnom nevremenu.

U sanaciji štete sudjelovale su operativne snage Grada Karlovca, Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca, Vatrogasne zajednice grada Karlovca te gradske tvrtke Zelenilo, Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Inkasator, a pomoć su pružile i vatrogasne snage Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i Vatrogasne zajednice Sisačko-Moslavačke županije. Pored žurnih službi, na terenu su bili i radnici Elektre Karlovac koji su otklonili kvarove na dalekovodima i niskonaponskoj mreži te Cesta Karlovac koji su sanirali štete na prometnicama.

Na aktivnostima intervencija i hitnih sanacija tijekom četiri dana dnevno je u prosjeku sudjelovalo od 100 do 150 vatrogasaca, a utrošeno je oko 530 tisuća kuna, od čega je dio pomoć u hrani i vodi iz Robnih rezervi u vrijednosti od 39.450 kn.

Za terensku procjenu preliminarne štete formirano je sedam timova koji su obišli zahvaćeno područje i izvršili izvid štete na objektima, te je procijenjeno da se radi o ukupnom iznosu od oko 6,2 milijuna kuna.

Procijenjeni iznos višestruko je manji od zakonom propisanog uvjeta za proglašenje elementarne nepogode, a koji za Grad Karlovac iznosi 43,6 milijuna kuna. Slijedom toga Povjerenstvo grada Karlovca za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i službeno je zaključilo da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje elementarne nepogode.

Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli da se nastala šteta hitno i privremeno sanira, kako ne bi došlo do daljnjih oštećenja imovine, poručuju iz Grada.