Aglomeracija

Na gradilištima - kolektivni godišnji odmori

VIŠE IZ RUBRIKE

Predah i za građevinare

U kolovozu će se na području Zvijezde izvoditi jedino radovi na vrelovodu i to u ulicama Kralja Tomislava i Grgura Ninskog

Izvođači radova na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ najavili su, sukladno vlastitim organizacijskim odredbama, stanku od aktivnosti na gradilištima, tj. korištenje kolektivnog godišnjeg odmora, javljaju iz ViK-a.

Na gradilištu - lokaciji:

Turanj i Kamensko - nema aktivnosti od 29.7. do 15.8.

Hrnetić, Drežnik     - nema aktivnosti od  1.8.  do 15.8.

Gornja Švarča, Gornje Mrzlo Polje  -  nema aktivnosti od 7.8. do 20.8.

Zvijezda, Gornje Mekušje, Mala Švarča –nema aktivnosti od 29.7. do 15.8.

Donja Švarča, Jamadol, Tušmer, Jozefinska, Belajske Poljice - nema aktivnosti od  29.7. do 7.8.

U tom razdoblju će se na području Zvijezde izvoditi jedino radovi na vrelovodu i to u ulicama Kralja Tomislava i Grgura Ninskog.