Prvi Karlovački

Na Danima hrvatskog turizma Karlovačka županija potpisala dva ugovora

03.10.2019

Županija

Ugovori su potpisani za strateške županijske projekte u turizmu pod nazivom "Bike4river" i "Dodir civilizacija"

Na Danima hrvatskog turizma u Iloku Karlovačka županija jučer je svečano potpisala dva nova Ugovora o sufinanciranju razvoja javne turističke infrastrukture u područjima aktivnog i kulturnog turizma. Primarni su to turistički proizvodi Karlovačke županije definirani Strategijom razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine. Ugovore je u ime župana Damira Jelića svečano potpisao Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije te u ime Ministarstva turizma, ministar Gari Cappelli. Ugovori su potpisani za strateške županijske projekte u turizmu pod nazivom “Bike4river” i “Dodir civilizacija”. Projekt razvoja javne cikloturističke infrastrukture “Bike4river” koji u nastavku svoje treće faze predviđa uređenje rute na području općine Rakovica te postavljanje i uređenje nova četiri odmorišta za bicikliste, dvije info ploče za bicikliste sa ucrtanim rutama, dva brojača biciklističkog prometa te tri javne servisne stanice za bicikliste ostvario je bespovratnu potporu od 333.000 kuna. Ukupna vrijednost nastavka treće faze projekta je 542.325 kuna, dok ukupna investicija u razvoj javne cikloturističke infrastrukture u projektu Karlovačke županije u 2019. godini iznosi 1.045.142 kuna. Projekt razvoja kulturnog turizma “Dodir civilizacija” ostvario je maksimalnu moguću potporu u iznosu od 200.000 kuna odnosno 90 posto sufinanciranih troškova za izradu Krovnog interpretacijskog plana i plana upravljanja kvalitetom u kulturnom turizmu kao podlogu za daljnje aktivnosti i moguće financiranje iz vanjskih izvora. Projektom je obuhvaćeno devet starih gradova i karlovačka Zvijezda, s području Karlovačke županije. Ukupna vrijednost prve faze projekta za izradu dokumentacije je 248.125 kuna. Navedeni projekti sufinancirani su sredstvima iz namjenskog Fonda za razvoj turizma čija se sredstva prikupljaju iz koncesija na državna turistička zemljišta, Odlukom Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma te se financiraju u iznosu do 90 posto opravdanih troškova. (b.o.)