Prvi Karlovački

“Čistoća” odgovorila na Biračeva pitanja oko zelenog otoka u Grabriku

Autor: Renata Benković

29.06.2020

Karlovac

Zeleni otoci, pa tako i predmetni, nalaze se na javnoj površini te su stoga dostupni svim stanarima okolnih zgrada, a kako bi mogli kvalitetno razvrstavati komunalni otpad. S obzirom na njihovu popunjenost, u potpunosti ispunjavaju svoju svrhu

Nakon konferencije za novinare koju je danas u Grabriku održao Dimitrije Birač, vijećnik Gradske četvrti Grabrik, na kojoj je reagirao i postavio tri pitanja o stanju zelenog otoka u toj gradskoj četvrti, tijekom poslijepodneva stigli su odgovori  iz tvrtke Čistoća d.o.o. Karlovac. Prenosimo ih u cijelosti:

Nastavno na današnji istup g. Dimitrija Birača, vijećnika GČ Grabrik, na kojem je postavio nekoliko pitanja koja se odnose na djelatnost odnosno aktivnosti Čistoće d.o.o. Karlovac, a koje ste objavili dana 29. lipnja, molimo objavu sljedećeg:

Zeleni otok u GČ Grabik (jedan od 5 zelenih otoka u toj Gradskoj četvrti), a o kojem je g. Birač govorio na svojoj pressici, na navedenoj je lokaciji već dugi niz godina. Lokacija je definirana u dogovoru s predstavnicima jedinice lokalne samouprave i gradske četvrti, pa je tako bilo u slučaju predmetne lokacije. Naravno, ukoliko građani GČ Grabrik smatraju da bi zeleni otok trebao biti na drugoj lokaciji, molimo prijedlog Vijeća Gradske četvrti, te ćemo u zajedničkom dogovoru s predstavnicima jedinice lokalne samouprave pokušati iznaći najbolje rješenje, uz napomenu da pri tom treba voditi računa i da naše specijalno komunalno vozilo ima pristup lokaciji.

Na području grada Karlovca nalazi se 101 zeleni otok, a raspoređeni su po svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Odvoz otpada sa zelenih otoka je sastavni dio cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Zeleni otoci, pa tako i predmetni, nalaze se na javnoj površini te su stoga dostupni svim stanarima okolnih zgrada, a kako bi mogli kvalitetno razvrstavati komunalni otpad. S obzirom na njihovu popunjenost, u potpunosti ispunjavaju svoju svrhu.

Vezano za mišljenje g. Birača da „smeće treba čistiti tri puta tjedno“, odgovaramo da se odvoz otpada iz objekata kolektivnog stanovanja organizira dva puta tjedno što se u dosadašnjoj praksi, a s obzirom na kapacitet spremnika, pokazalo dostatnim.

Ovim putem ističemo da je Čistoća d.o.o. Karlovac uvijek otvorena za komunikaciju s građanima, te i ovom prilikom ističemo našu otvorenost za sva pitanja i sugestije, navode u priopćenju.