Na aktualcu Županijske skupštine od zida na Korani, prihvata Ukrajinaca do starog mosta u Gornjem Pokupju

VIŠE IZ RUBRIKE

  Na aktualnom satu uoči današnje sjednice Županijske skupštine koji je trajao dva i pol sata, 20 vijećnika postavilo je 33 pitanja.

  Tako je Mario Kutleša, vijećnik HDZ-a tražio je pojašnjenje vezano za presudu Visokog upravnog suda da je odluka riječkog suda, te rješenje Karlovačke županije i Ministarstva vezano uz gradnju zida na Korani nezakonito.

  Županica Martina Furdek Hajdin rekla je kako se radi o sudskim postupcima za predmet i dokumentaciju koja uopće nema veze s onim što je izgrađeno na Korani. Kazala je kako je na temelju glavnog projekta nadležni odjel bio donio rješenje o tome je li potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

  -I Upravni sud u Rijeci i Visoki upravni sud su vodili postupak o nečemu što uopće nema nikakvog fizičkog utjecaja niti odnosa sa realnim životom ili ugrožavanjem interesa u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Jako sam žalosna jer i radno vrijeme sudaca na svim ovim razinama i odvjetnika koji su u tome sudjelovali je na neki način jedan trening koji nema nikakve reperkusije nad onim što se na Korani gradilo ili što se planira graditi. Smatram da je ova lokacija u gradu biser i iznimno je vrijedna i svi koji se na nju referiraju trebaju držati dignitet i svoje struke i građanske odgovornost da koriste tu lokaciju za bilo kakvu jeftinu promociju, izjavila je županica dodavši kako ne ukazuje da to radi udruga Eko Pan.

  Kutlešu je, vezano za rat u Ukrajini zanimalo i koje aktivnosti se po pitanju izbjeglica provode u Karlovačkoj županiji.

  -Što se tiče ukrajinske krize, ovaj tjedan održali smo sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima i pozvali smo ih na zajedničku suradnju i pripremu za mogući prihvat osoba koje su raseljene. U našoj županiji formiran je prihvatni centar u motelu Grabovac u Rakovici, on se puni od jučer i s današnjim danom u njemu boravi 40 osoba, a danas tijekom dana će se popuniti s još šest osoba koje dolaze iz prihvatnog centra u Gospiću. Dali smo na raspolaganje i tri dvorane koje još nisu aktivirane, to su dvorane Ekonomsko-turističke, Prirodoslovne i Šumarske i drvodjeljske škole, ukoliko će taj kapacitet biti potreban. Za prihvat raseljenih osoba iz Ukrajine spreman je i Centar u Jaškovu.

  Naglasila je i da ukoliko dođe do dužeg boravka tih osoba na našem području i nakon što budu spremni za integraciju u svakodnevni život, također će im nastojati pomoći.

  -Želimo da djeca koja su napustila svoje domove pronađu mjesto u vrtićima, u osnovnim i srednjim školama. U vrtićima imamo raspoloživih 20 mjesta, u osnovnim školama ima više od 1.800 praznih mjesta, u srednjim školama postoje također slobodni prostori u svim smjerovima osim nekoliko gimnazijskih. Druga faza je integracija i odraslog stanovništva u rad, pa će se i odrasle osobe nastojati uputiti u tržište rada kada to budu željeli, izjavila je.

  Naglasila je i kako postoje i mnoge uređene prazne kuće koje mogu služiti za prihvat Ukrajinaca. Donacijski račun je otvoren i na njega se može uplatiti, a postoji i popis hrane, lijekova i higijenskih potrepština koje građani mogu donirati.

  Najavila je i kako će u rebalansu proračuna osigurati milijun kuna koje će služiti potrebama zbrinjavanja ljudi iz Ukrajine.

  Županica je izvijestila kako je s jučerašnjim danom na područje Hrvatske došlo 4.330 Ukrajinaca, od čega je oko 85 posto žena i djece, a 15-ak posto je osoba muškog spola.

  SDP-ovu vijećnicu Biserku Vranić zanimalo je što će biti sa starim mostom u Gornjem Pokupju, hoće li biti uklonjen ili ostati za uspomenu.

  Županica Furdek Hajdin rekla je kako je u taj stari most do sada već uloženo 4,8 milijuna kuna jer je bio nesiguran za korištenje, a u jednoj fazi izrade projektne dokumentacije smatralo se da bi se mogao koristiti kao pješački, te da novi most stoga ne bi trebao imati pješačku stazu. Hrvatske vode su u svojim uvjetima postavile upitnim ostajanje tog starog mosta uslijed izgradnje sustava obrane od poplave. Županica je kazala da ukoliko taj most bude smetnja održavanja navedenog sustavu obrane od poplave morat će biti uklonjen. Razmatra se i mogućnost njegovog premještanja na drugu lokaciju. Furdek Hajdin ujedno je najavila da će do kraja ožujka biti i tehnički pregled za novi most.