Podnijeli prijave Visokom upravnom sudu RH za ispitivanje ustavnosti

Možemo! Karlovac upozorava na nezakonite odluke u Gradskoj upravi

VIŠE IZ RUBRIKE

Ukinute odluke

Visoki upravni sud Republike Hrvatske je, na prijedlog vijećnika Možemo! Karlovac u Gradskom vijeću Grada Karlovca, proveo ocjenu zakonitosti Odluke o ostvarivanju prava na naknadu novorođenog djeteta u 2023., koju je donio gradonačelnik Grada Karlovca u siječnju 2023.godine. Visoki upravni sud je ukinuo navedenu Odluku, uz obrazloženje da gradonačelnik nije imao zakonske ovlasti za donošenje Odluke

Stranka Možemo! Karlovac uputila je medijima priopćenje vezano uz prijave koje su gradski vijećnici ove stranke uputili Visokom upravnom sudu RH, a tiču se odluka o naknadi na novorođenčad te javnom prijevozu putnika. U priopćenju navode da su obje odluke donesene nezakonito. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

-Na 23. sjednici Gradskog vijeća u svibnju 2023., pod 3. točkom dnevnog reda “Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2023. godinu”, vijećnici Možemo! Karlovac su podnijeli amandman kojim su htjeli da Grad Karlovac osigura VEĆI iznos naknade za opremu novorođenog djeteta. Međutim, amandman vijećnika Možemo! Karlovac je odbačen, a naknada je ostala ista kako je propisana u, kako se pokazalo, nezakonitoj odluci gradonačelnika Karlovca!
Visoki upravni sud Republike Hrvatske je, na prijedlog vijećnika Možemo! Karlovac u Gradskom vijeću Grada Karlovca, proveo ocjenu zakonitosti Odluke o ostvarivanju prava na naknadu novorođenog djeteta u 2023., koju je donio gradonačelnik Grada Karlovca u siječnju 2023.godine.
Visoki upravni sud je ukinuo navedenu Odluku, uz obrazloženje da gradonačelnik nije imao zakonske ovlasti za donošenje Odluke, već je za to ovlašteno Gradsko vijeće Grada Karlovca.
Na taj je način gradonačelnik, još jednom, uz asistenciju gradskih službi, preuzeo ovlasti koje mu ne pripadaju i onemogućio vijećnike Gradskog vijeća da sudjeluju u raspravi i iznesu svoje prijedloge o ovoj Odluci.
Stav je stranke Možemo! Karlovac da iznos naknade za opremu novorođenog djeteta treba POVEĆATI. Grad Karlovac ima veliki fiskalni kapacitet i trebao bi prednjačiti u visini ove naknade kao jedne od oblika demografskih mjera i ugledati se na veći broj gradova i općina u Karlovačkoj županiji s manjim financijskim sredstvima i manjim proračunom koje osiguravaju veće naknade za novorođenu djecu.
Pozivamo gradonačelnika i gradsku upravu da u žurnom postupku pripreme prijedlog nove Odluke o ostvarivanju prava na naknadu novorođenog djeteta u 2023., te je predlože kao točku dnevnog reda na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Također pozivamo gradonačelnika da prihvati prijedlog Možemo! Karlovac i poveća iznos naknade za novorođeno dijete.
Vijećnici Možemo! Karlovac su na sjednicama Gradskog vijeća upozoravali na nezakonitosti u radu gradske uprave, kao posljedice zapošljavanja po stranačkoj liniji HDZ-a, kao i odgovornosti gradonačelnika koji je prema zakonu odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova gradske uprave. U gradskoj upravi je zaposleno više od deset pravnika, osim toga gradska uprava izdvaja značajna sredstva za plaćanje pravnih usluga privatnim odvjetničkim uredima. Nedopustivo je da se usprkos tome događaju ovakvi propusti.
I to nije sve!
Naime, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je, također na prijedlog vijećnika Možemo! Karlovac u Gradskom vijeću, proveo ocjenu zakonitosti i ukinuo Odluku o odobravanju provedbe postupka nabave javne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Karlovca na 19. sjednici održanoj u veljači 2023. godine. U raspravi o ovoj Odluci na sjednici Gradskog vijeća, vijećnici Možemo! Karlovac su upozoravali i argumentirali zašto je prijedlog ove Odluke nezakonit, međutim vladajuća većina u Gradskom vijeću (uz blagoslov gradonačelnika Mandića) odbila je sve naše navode. Tako je Odluka izglasana, a epilog ignoriranja naših argumenata i načina rada je presuda Visokog upravnog suda o njezinom ukidanju, stoji u priopćenju.