Prvi Karlovački

Možemo! Karlovac- ugledajte se na zagrebačku gradsku vlast i na vrijeme javno objavite sve materijale za sjednice

Autor: Renata Benković

16.09.2021

Karlovac

Usprkos kratkom vremenu, materijale ćemo pomno proučiti i odazvat ćemo se predstavljanju studije, poručili iz Možemo! Karlovac

Možemo! Karlovac o nepravovremenoj dostavi materijala za 2. sjednicu Gradskog vijeća Karlovca gradskim vijećnicima, reagiralo je priopćenjem kojeg u cijelosti prenosimo:

Gradski vijećnici Karlovca imaju tjedan dana da se pripreme za 2. Sjednicu GV Grada Karlovca (21. rujna) s 35 točaka dnevnog reda i oko 1000 stranica materijala.

Obzirom na važnost tema i potrebe kvalitetne rasprave, u Možemo! Karlovac smatramo da su i dnevni red i materijali trebali biti dostupni vijećnicima, ali i široj javnosti puno ranije. Radi se, naime, mahom o izvješćima o radu i financijskim izvješćima za prošlu 2020. godini, pa ne vidimo razlog da materijale dobivamo ovako kasno.

Na dnevnom su redu, naime, izvješća o radu i financijska izvješća svih gradskih tvrtki, Izvješće o radu i financijsko izvješće JU Aquatika, izvješća o radu i financijska izvješća oba vrtića, Karlovačke sportske zajednice, Zajednice tehničke kulture i Vatrogasne zajednice, te Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. i Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna. Napominjemo i da je većina izvješća u nepretraživom skeniranom pdf formatu.

Kao trešnja na vrhu ove nabujale torte od vijećničkih materijala koje moramo u vrlo kratkom vremenu probaviti, u srijedu je od ureda Gradonačelnika došao i poziv na predstavljanje Studije gradskog prometa koje će se održati – u četvrtak!

I to u terminu koji se preklapa sa sjednicom Odbora za komunalni sustav i razvoj grada, iako bi bilo logično da članovi Odbora trebaju biti i na predstavljanju Studije gradskog prometa.

Usprkos kratkom vremenu, materijale ćemo pomno proučiti i odazvat ćemo se predstavljanju studije, no apeliramo na karlovačku gradsku vlast da se ugleda na Zagreb gdje je većina materijala za sjednicu koja se ima održati tek 30. rujna već dostupna cjelokupnoj javnosti na mrežnim stranicama grada Zagreba http://web.zagreb.hr/sjednice/2021/sjednice_skupstine_2021.nsf/CPDNW?OpenFrameset, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Ana Matan, vijećnica Gradskog vijeća Grada Karlovca.