Prvi Karlovački

Mobilno reciklažno dvorište ponovo na terenu

Autor: Anamarija Radočaj

11.06.2021

Karlovac

Mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu. U ponedjeljak 14. lipnja opasni i neopasni otpad moći će odložiti u mobilno reciklažno dvorište prvo građani s područja MO Tušilović, a potom i građani iz MO Cerovac Vukmanićki.

U srijedu, 16. lipnja, mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno u MO Ladvenjak Seliće, i poslije toga u MO Vukmanić.

U petak, 18. lipnja moći će ga koristiti građani MO Knez Gorice, a nakon toga isti dan i građani MO Popović brda.

-Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme dok će biti na području njihovog mjesnog odbora, uvijek to mogu učiniti u jednom od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati. Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s lokacijama i terminima postavljanja u lipnju možete vidjeti na našoj web stranici, kažu iz Čistoće.